Toestemming van ANVS voor in de grond laten van buizen met natuurlijke radioactiviteit bij olie- en gaswinning

Olie- en gasbedrijven mogen van de ANVS de binnenste buis (opvoerserie) van een boorput in de grond laten zitten als zij deze boorput afsluiten.

gaswinningslocatie
Beeld: ©ANVS

Radioactiviteit hecht zich aan binnenste buis boorput

In de binnenste buis kunnen zich van nature voorkomende radioactieve stoffen hechten tijdens het winnen van olie of gas. De hoeveelheid radioactiviteit kan boven de grens in de wetgeving komen waarna toestemming van ANVS nodig is om er iets mee te doen. Voor deze toestemming hebben olie- en gasbedrijven een plan ingediend bij ons. In dat plan maken ze duidelijk hoe ze dat veilig doen. Wij hebben grondig beoordeeld wat de bedrijven willen doen en komen tot de conclusie dat het veilig kan.

De toestemming van de ANVS betekent nog niet dat olie- en gasbedrijven het afsluiten van een  boorput al meteen zo mogen uitvoeren. Olie- en gaswinning is een mijnbouwactiviteit en dat valt onder de Mijnbouwwet. Het Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht op basis van deze wet, en bepaalt uiteindelijk hoe een put mag worden afgesloten.

Huidige werkwijze

Op dit moment is het zo dat de binnenste buis bij het afsluiten van een boorput helemaal uit de grond moet worden gehaald. Het gaat dan om buizen van honderden meters tot enkele kilometers lang. Deze buizen worden in stukken eruit gehaald, gereinigd en afgevoerd. Voor de handelingen is nu ook al toestemming nodig van de ANVS als er radioactieve aanslag op de buis zit. Hierop wordt ook toezicht gehouden.

Na het verwijderen van de binnenste buis, wordt de put afgesloten met cement en wordt het bovenste deel verwijderd volgens de eisen in de Mijnbouwwet.

Nieuwe werkwijze

Bij de voorgestelde werkwijze waar ANVS akkoord op geeft, mag de buis voor het grootste deel blijven zitten. Alleen het bovenste deel moet worden verwijderd. Het gaat dan om het deel tot de geohydrologische basis. Dat is de grens waaronder grondwater niet meer stroomt. De boorput wordt op dit punt afgesloten met cement. Door de binnenste buis hierboven te verwijderen, wordt voorkomen dat radioactieve stoffen via het grondwater alsnog naar de oppervlakte zouden kunnen komen.

Beide werkwijzen voldoen aan de veiligheidseisen in wetten en regels op het gebied van radioactiviteit en straling. Een voordeel van de nieuwe werkwijze is dat de kans lager is dat werknemers worden blootgesteld aan straling van de radioactieve aanslag. Daarbij levert de nieuwe werkwijze voor olie- en gasbedrijven een kostenbesparing op.

11 bedrijven krijgen toestemming

Er zijn 11 olie- en gasbedrijven die in Nederland actief zijn en die van ANVS toestemming krijgen om de binnenste buizen van hun boorputten te laten zitten. Zij hebben hiervoor allemaal een plan ingediend. Deze besluiten zijn onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Het soort besluit heet een specifieke vrijgave.

Direct naar de besluiten per bedrijf

Bezwaar maken kan tot en met 11 augustus 2023

Tot en met 11 augustus 2023 kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen deze besluiten. Verstuur daarvoor een bezwaarschrift naar:

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Postbus 16001

2500 BA  Den Haag

Vermeld op de envelop dat het om een bezwaar gaat. Zet in het bezwaarschrift duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom.

Hoe gaat het verder?

Olie- en gasbedrijven moeten de verdere plannen voor afsluiting van boorputten waarbij ze de binnenste buis laten zitten, indienen bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM houdt ook toezicht op de afsluiting. Zodra een put volgens de regels veilig is afgesloten, draagt het bedrijf de put over aan de lokale overheid. Meestal is dat de gemeente, soms de provincie. Het toezicht op de milieuveiligheid van de put komt dan bij de omgevingsdienst, en als het gaat om radioactiviteit blijft dit toezicht bij de ANVS. 

Meer informatie

Lees meer informatie over natuurlijke radioactiviteit bij olie- en gaswinning. Meer informatie over vergunningverlening en toezicht bij olie- en gaswinning staat op de website van SodM.