Ontwerpvergunning voor TU Delft voor onderzoek met proefdieren en genetisch gemodificeerde organismen

De Technische Universiteit Delft wil onderzoekers faciliteren om met behulp van straling onderzoek te doen naar de behandeling van kanker. Dit onderzoek wordt gedaan met proefdieren en genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) binnen het Reactor Instituut Delft (RID) en HollandPTC. Daarnaast wil de TU Delft ook zelf onderzoek uitvoeren met ggo’s binnen het Reactor Instituut. De ANVS heeft een ontwerpvergunning gepubliceerd. Van 3 augustus 2023 tot en met 13 september 2023 kunt u deze ontwerpvergunning bekijken en met een zienswijze hierop reageren.

Beeld: ©ANVS

Wijziging Kernenergiewetvergunning nodig

De TU Delft moet voor dit nieuwe onderzoek een wijziging van haar Kernenergiewetvergunning bij de ANVS aanvragen. Wij geven dan een ontwerpvergunning af. Dat is een voorlopige versie van de gewijzigde vergunning, waar iedereen op kan reageren voordat de ANVS een definitief besluit neemt. Pas daarna kan de TU Delft van de vergunning gebruikmaken.

Reactor voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

De TU Delft heeft een vergunning voor het exploiteren van de Hoger Onderwijs Reactor in Delft voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden. Onder deze vergunning valt ook de protonenkliniek HollandPTC die onderzoek doet en patiënten behandelt met protonentherapie.

Onderzoek voor bestrijden kankercellen met straling

De TU Delft vraagt een wijziging van de vergunning aan om 2 redenen. De TU Delft wil binnen HollandPTC en RID voor onderzoek kunnen werken met ggo’s, zoals bacteriën, in combinatie met radioactiviteit. Dit onderzoek is onder andere bedoeld om te ontdekken hoe protonenstraling kan helpen om kankercellen bij mensen zo gericht mogelijk te bestrijden.

Protonen zijn kleine, positief geladen kerndeeltjes. Protonen dringen tot een bepaalde diepte het lichaam in en verliezen daarna snel hun energie. Dit betekent dat protonen vooral actief zijn in de tumor en vervolgens minder ver doordringen in omliggend weefsel. Daardoor richten de protonen minder schade aan bij gezonde cellen.

Onderzoek voor bestrijden kanker met straling bij proefdieren

Ten tweede is de vergunningswijziging nodig omdat de TU Delft ook onderzoek wil gaan faciliteren met proefdieren, door proefdieren te bestralen in de faciliteiten van HollandPTC. De TU Delft heeft voor proefdieronderzoek bij het RID al sinds 2011 een vergunning.

Veilig gebruik van straling staat centraal

De ANVS heeft de ontwerpvergunning nu af. Bij alle vergunningen staat voor ons het veilig gebruik van straling, volgens wet- en regelgeving, voorop. In de vergunning hebben wij veiligheidseisen opgenomen om te voorkomen dat de bestraalde ggo’s buiten de inrichting kunnen komen. Een andere eis is de beschikbaarheid van deskundig personeel op de onderzoekslocatie.

Lees en reageer tot en met 13 september 2023

Het ontwerpbesluit van de vergunningswijziging voor de TU Delft kunt u tot en met 13 september 2023 bekijken. Als u na het lezen vragen of opmerkingen heeft over het ontwerpbesluit, dan kunt u via een zienswijze reageren.

Reageren kan op 3 manieren:

  1. Per e-mail: stuur uw mail naar postbus.kerninstallatie@anvs.nl en zet ‘Zienswijze ontwerpvergunning ggo-proefdieren TUD’ in de onderwerpregel van uw e-mail.
  2. Schriftelijk: stuur een brief naar de ANVS, Zienswijze ontwerpvergunning ggo-proefdieren TUD, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.
  3. Telefonisch: bel met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen via (088) 489 05 00. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur.

Wij reageren op deze zienswijzen wanneer we een definitief besluit nemen over de vergunningaanvraag van de TU Delft. We nemen uw zienswijzen en onze reactie daarop op in ons definitieve vergunningsbesluit. Dit besluit publiceren we dan ook weer op onze website. We verwachten dat dit rond oktober of november 2023 zal zijn.

Meer weten?

Lees de kennisgeving in de Staatscourant of bekijk onze pagina over de Hoger Onderwijs Reactor Delft.