Internetconsultatie voor beleidsregel over tarieven COVRA

De ANVS is op 28 augustus 2023 een internetconsultatie begonnen voor een nieuwe beleidsregel over het toezicht op de tarieven van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). De ANVS heeft de taak om toezicht te houden op de tarieven die COVRA vaststelt voor het verzamelen en veilig opslaan van radioactief afval in Nederland. Iedereen kan tot en met 9 oktober 2023 reageren op de beleidsregel van de ANVS.

HABOG+ EC2
Beeld: ©COVRA

Onduidelijkheid over betekenis van de eisen voor tarieven

Allerlei bedrijven in Nederland betalen COVRA, gevestigd in het Zeeuwse Nieuwdorp, voor opslag en beheer van radioactief afval. De regelgeving bepaalt dat COVRA de tarieven voor deze taak op een transparante, objectieve en niet-discriminerende manier vaststelt. Er is op dit moment onduidelijkheid over de precieze invulling van de 3 eisen waaraan het COVRA moet voldoen. Dat maakt niet alleen een goede uitvoering door COVRA lastig, maar ook het toezicht hierop door de ANVS.

Uitleg transparantie, objectiviteit en niet-discriminatie

In de beleidsregel lichten we toe hoe de ANVS de begrippen transparantie, objectiviteit en niet-discriminatie uitlegt. Zo weet COVRA waarop zij moet letten bij het bepalen van de tarieven. De ANVS kan hiermee gericht toezicht houden op de kosten die COVRA vraagt voor haar diensten. Bedrijven die radioactief afval laten verwerken of opslaan door COVRA weten door de beleidsregel beter wat de kaders voor het vaststellen van de tarieven zijn.

Reageren kan tot en met 9 oktober 2023

Wij vinden het belangrijk om uw mening te horen over de beleidsregel. U kunt tot en met 9 oktober 2023 op alle onderdelen van de beleidsregel reageren via de website internetconsultatie.nl.