Vergunning HVC Aardwarmte voor handelingen met natuurlijke radioactiviteit

Het bedrijf HVC Aardwarmte in Maasdijk krijgt van de ANVS toestemming voor handelingen met natuurlijke radioactieve stoffen. Deze stoffen kunnen voorkomen in het warme water dat HVC Aardwarmte uit de grond pompt. De radioactieve stoffen kunnen neerslaan op onderdelen in de geothermische installatie. In deze vergunning staat hoe ze hier veilig mee om moeten gaan. Tot en met 20 oktober 2023 is het mogelijk om in beroep te gaat tegen de vergunning.

Beeld: ©ANP
Illustratieve foto van geothermische installatie

Natuurlijke radioactiviteit bij geothermie

Een geothermische installatie haalt water uit de diepe ondergrond naar boven. De installatie haalt de warmte uit dit water. Het afgekoelde water gaat daarna terug de grond in. In de installatie wordt het water gefilterd, bijvoorbeeld om zand en slib eruit te halen voordat het water verder de installatie in gaat.

In de diepe ondergrond (bodem) komen al sinds het ontstaan van de aarde van nature radioactieve stoffen voor. Deze stoffen kunnen mee naar boven komen bij het oppompen van het warme water. Het gaat om lage concentraties die zich bijvoorbeeld in de filters kunnen ophopen. Door deze ophoping kan een filter of ander onderdeel van de installatie voldoende radioactief worden zodat uit voorzorg stralingsbeschermingsmaatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld voor de mensen die er werken. Ook mag dit niet zomaar bij het afval terecht komen. Het moet dan bijvoorbeeld worden afgevoerd als radioactief afval.

Waar krijgt HVC Aardwarmte toestemming voor

Om de vergunning te krijgen, heeft HVC Aardwarmte maatregelen moeten nemen om de veiligheid van werknemers en de omgeving van de installatie te garanderen. De vergunning geeft toestemming aan HVC Aardwarmte om radioactieve stoffen tot een bepaalde hoeveelheid in bezit te hebben. Ze mogen monsters nemen van radioactieve stoffen die zijn achtergebleven in de installatie.

Daarnaast moeten ze de radioactieve stoffen tijdelijk opslaan in een speciale bergplaats die aan de wettelijke eisen voldoet. Afval met radioactieve stoffen moeten ze binnen 2 jaar afvoeren naar een afvalverwerker die ze mag ontvangen. 
Verder kunnen onderdelen en instrumenten besmet raken met radioactieve stoffen. Deze mogen ze maximaal 4 jaar opbergen tot ze gereinigd worden door een gespecialiseerd bedrijf, of tot de radioactiviteit voldoende afgenomen is door verval.

Reacties op de ontwerpvergunning

Van 30 juni 2023 tot en met 11 augustus 2023 kon iedereen reageren op de ontwerpvergunning. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Beroep indienen kan tot en met 20 oktober 2023

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u in beroep gaan. U kunt beroep indienen als u belanghebbende bent, wat betekent dat ons besluit om deze vergunning te verlenen u direct raakt. U kunt ook in beroep gaan als u eerder een reactie (zienswijze) hebt ingediend. Of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze had ingediend.

Als u in beroep gaat kunt u ook een verzoek tot voorlopige voorziening aanvragen. Dit zorgt ervoor dat de vergunning nog niet in werking treedt totdat uw verzoek is afgehandeld.

U dient uw beroepschrift of verzoek dan in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan op 2 manieren:

  1. Online: als u burger bent, kunt u met uw DigiD inloggen bij het digitale loket van de Raad van Staten daar uw beroepschrift indienen.
  2. Per post: stuur uw beroepschrift naar Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Lees er meer over in de officiële kennisgeving in de Staatscourant.