Internationaal samenwerken voor nucleaire veiligheid

Dit jaar vindt van 25 tot en met 29 september de 67e Algemene Conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) plaats in Wenen. De ANVS is hierbij ook aanwezig, net als internationale organisaties en vertegenwoordigers van ministeries. Naast vergaderingen zijn er zogenoemde ‘side events’ over uiteenlopende onderwerpen en gaat de ANVS met andere delegaties in gesprek. Bijvoorbeeld over kleine kernreactoren (SMR’s), diversiteit en gendergelijkheid. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook het budget van IAEA besproken en goedgekeurd.

nederlandse delegatie bij general conference iaea wenen 2023
Beeld: ©ANVS
Van links naar rechts: Annemiek van Bolhuis (bestuursvoorzitter ANVS), Peter Potman (ambassadeur in Wenen), Afke van Rijn (directeur-generaal Milieu en Internationaal ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Wereldwijd plannen voor nieuwe kerncentrales

Op de conferentie zijn er vergaderingen waarbij alle landen aanwezig zijn. Daarnaast zijn er ook zogeheten ‘side events’. Dat zijn kleinere bijeenkomsten die over een bepaald thema gaan. Onderwerpen die daar besproken worden, zijn bijvoorbeeld nieuwe initiatieven. In verschillende landen zijn plannen om nieuwe kerncentrales te bouwen. Door in een vroeg stadium met elkaar kennis uit te wisselen, kunnen de regulators in dit proces zo goed mogelijk hun verantwoordelijkheid nemen.

Klaar zijn voor de toekomst

Op de conferentie worden daarnaast thema’s als het zorgen voor voldoende capaciteit besproken, omdat het belangrijk is om als ANVS voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen en daarvoor genoeg medewerkers in huis te hebben.

Een ander belangrijk en gerelateerd onderwerp is gendergelijkheid. Als ANVS willen we dat de nucleaire sector een afspiegeling is van de maatschappij waarvoor we ons werk doen. Daarom organiseren we zelf tijdens de conferentie een bijeenkomst van de Gender Impact Group om op dit onderwerp in te gaan.

Op de Algemene Conferentie tekent de ANVS ook samenwerkingsovereenkomsten met de Franse regulator ASN en de Zuid-Afrikaanse regulator NNR.

Kennis en ervaring delen

Naast de ANVS zijn er ook vertegenwoordigers aanwezig van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, en Infrastructuur en Waterstaat. Samen vormen wij de Nederlandse delegatie bij de Algemene Conferentie van het IAEA. We werken nauw samen met de betrokken collega’s van de ministeries om zo goed mogelijk kennis en ervaringen op te halen bij de conferentie.

Jaarlijkse conferentie

De Algemene Conferentie vindt elk jaar plaats in Wenen, Oostenrijk. Het IAEA organiseert de conferentie. Naast de lidstaten van het IAEA zijn er ook andere multilaterale organisaties aanwezig, zoals de Europese Commissie en OECD-NEA. Omdat zoveel partijen gelijktijdig aanwezig zijn, worden er ook overleggen georganiseerd door de WENRA en de International Gender Champions Impact Group.