Mirion mag nog 5 jaar verder als dosimetrische dienst

De ANVS heeft per 18 september 2023 de erkenning van Mirion Technologies (Dosimetry Services) B.V. (kortweg: Mirion) als dosimetrische dienst met 5 jaar verlengd. Belanghebbenden kunnen tot en met 6 november 2023 bezwaar maken tegen deze verlenging.

Beeld: ©Mirion Technologies
Dosimeter met OSL-techniek

Erkenning met 5 jaar verlengd

De huidige erkenning van Mirion loopt af op 30 oktober 2023. Mirion mag met de verlenging van de huidige erkenning nog 5 jaar doorgaan met haar dosimetrische dienstverlening. Zie ook de kennisgeving in de Staatscourant.
 

Ioniserende straling meten met dosismeters

Mirion levert dosismeters aan instellingen en bedrijven. Met deze meters kan een werkgever blootstelling aan ioniserende straling bij haar werknemers meten. Werkgevers zijn verplicht om werknemers die met deze straling werken, goed in de gaten te houden. Zij moeten hiervoor dosismeters afnemen van een door de overheid erkende dosimetrische dienst.

Bezwaar maken tot en met 6 november 2023

Bent u belanghebbende? Dan kunt u tot en met 6 november 2023 bezwaar maken tegen de verlenging van de erkenning. Verstuur daarvoor een bezwaarschrift naar:

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Postbus 16001
2500 BA Den Haag

Vermeld op de envelop dat het om een bezwaar gaat. Zet in het bezwaarschrift duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom.