Vergunning voor Gate Terminal B.V. voor handelingen met natuurlijke radioactiviteit in lng-installatie

Het bedrijf Gate Terminal B.V. op de Maasvlakte Rotterdam krijgt van de ANVS toestemming voor handelingen met natuurlijke radioactieve stoffen. Deze stoffen komen voor in het ‘liquefied natural gas’ (lng) dat door Gate Terminal wordt verwerkt op deze locatie. De radioactieve stoffen kunnen neerslaan op onderdelen in de installatie. In deze vergunning staat hoe ze hier veilig mee om moeten gaan. Tot en met 5 januari 2024 is het mogelijk om in beroep te gaan tegen de vergunning.

Natuurlijke radioactiviteit bij gaswinning

In de diepe ondergrond zitten van nature radioactieve stoffen. Deze stoffen zijn er al sinds het ontstaan van de aarde. De radioactieve stoffen kunnen mee naar boven komen als we grondstoffen zoals aardgas uit de bodem halen. De stoffen hopen zich op gedurende het productieproces van lng en slaan onder andere neer in de installatie van Gate Terminal B.V., bijvoorbeeld in pompen.

De concentratie deze stoffen is doorgaans zo laag dat dit veilig is voor mensen en de omgeving. Vanwege de grote hoeveelheid lng die Gate Terminal B.V. verwerkt, kunnen door ophoping de aanwezige radioactieve stoffen boven de grens komen die in Nederland is toegestaan zonder vergunning.

Waar krijgt Gate Terminal toestemming voor?

Om deze vergunning te krijgen, heeft Gate Terminal B.V. maatregelen moeten nemen om de veiligheid van werknemers en de omgeving van de installatie te garanderen. Met de vergunning geeft ANVS toestemming aan Gate Terminal om radioactieve stoffen tot een bepaalde hoeveelheid in bezit te hebben. Ze mogen monsters nemen van stoffen die in de installatie zijn achtergebleven.

Daarnaast moet Gate Terminal de radioactieve stoffen tijdelijk opslaan in een speciale bergplaats die aan wettelijke eisen voldoet. De radioactieve afvalstoffen moeten ze binnen 2 jaar afvoeren naar een afvalverwerker die deze mag ontvangen.

Verder kunnen onderdelen en instrumenten besmet raken met radioactieve stoffen. Deze mogen ze maximaal 4 jaar opbergen tot ze gereinigd worden door een gespecialiseerd bedrijf, of tot de radioactiviteit voldoende vervallen is.

Geen reacties op de ontwerpvergunning

Van 8 september 2023 tot en met 20 oktober 2023 kon iedereen reageren op de ontwerpvergunning. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Vergunning bekijken

Download de vergunning

Beroep indienen kan tot en met 5 januari 2024

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u in beroep gaan. U kunt beroep indienen als u belanghebbende bent, wat betekent dat ons besluit om deze vergunning te verlenen u direct raakt. U kunt ook in beroep gaan als u eerder een reactie (zienswijze) hebt ingediend. Of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze had ingediend.

Als u in beroep gaat kunt u ook een verzoek tot voorlopige voorziening aanvragen. Dit zorgt ervoor dat de vergunning nog niet in werking treedt totdat uw verzoek is afgehandeld.

U dient uw beroepschrift of verzoek dan in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan op 2 manieren:

  1. Online: als u burger bent, kunt u met uw DigiD inloggen bij het digitale loket van de Raad van State daar uw beroepschrift indienen.
  2. Per post: stuur uw beroepschrift naar Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Lees voor meer informatie de officiële kennisgeving in de Staatscourant.