Geen zorgen om sierstrips met uraniumglazuur in jarendertigwoningen

Een bezorgde burger heeft bij de ANVS gemeld dat hij straling heeft gemeten in de hal en trappenhuis van zijn jarendertigwoning. Daarin zijn keramische sierstrips verwerkt met de radioactieve stof uranium in het glazuur. Wij hebben dit laten onderzoeken door het RIVM en zien geen noodzaak tot het nemen van maatregelen.

sierstrips
Beeld: ©ANVS

Natuurlijk uranium

De ioniserende straling is namelijk maar iets hoger dan de straling die van nature in de leefomgeving voor komt, en lager dan van nature in bijvoorbeeld bakstenen of beton zit. In Nederland en ook andere landen is natuurlijk uranium begin vorige eeuw als kleurstof gebruikt in tegelglazuur, met name in de jaren ‘30. 

Ook boren kan

Uit het RIVM-onderzoek blijkt dat de sierstrips in het huis van de melder veilig zijn. Niet alleen als ze op hun plek blijven, maar ook als erin geboord wordt, ze worden gesloopt of bij andere werkzaamheden. Het RIVM adviseert om ervoor te zorgen zo min mogelijk van dat stof in te ademen. Bijvoorbeeld door een stofmasker te gebruiken, een stofzuiger bij het boorgat te houden en goed te luchten.

Rol ANVS

Wij onderzoeken als ANVS meldingen van particulieren. Ons toezicht op straling is risicogericht. Dat betekent dat wij maatregelen nemen als er risico’s zijn. In deze situatie zijn er geen risico’s en zijn maatregelen niet nodig. De sierstrips kunnen dus gewoon blijven zitten. Dat geldt ook voor keramiek met uraniumglazuur in andere woningen. Het door RIVM onderzochte glazuur bevat meer uranium dan de uraniumglazuren met andere kleuren.