ANVS gedoogt in bedrijf houden gasinstallatie Eemshaven met natuurlijke radioactiviteit

De ANVS staat toe dat EemsEnergy Terminal B.V. (EET) en Bakker Repair B.V. de gasinstallatie in de Eemshaven in bedrijf houden, zonder dat ze al over de daarvoor vereiste vergunningen beschikken. Er zijn door EET namelijk concentraties natuurlijke radioactieve stoffen in de installatie gevonden. Dit hebben ze bij ons gemeld. Deze stoffen kunnen voorkomen in het gas en als aanslag achterblijven op onderdelen van de installatie. EET en Bakker Repair hebben nog geen vergunning om daarmee handelingen uit te voeren. Het gaat dan om het gebruiken van de installatie, inclusief vervangen of repareren van onderdelen waar radioactieve aanslag op zit.

lng terminal
Beeld: ©ANVS

EET zorgt voor deel gaslevering in Nederland en Europa

Als EET de installatie blijft gebruiken zonder vergunning, dan voldoet zij niet aan wet- en regelgeving. De EET is in 2022 versneld gebouwd om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. De installatie van EET zorgt voor een deel van de gaslevering in Nederland en Europa. De vraag naar gas zal in de komende wintermaanden gaan stijgen. Vanwege dit belang heeft EET de ANVS verzocht om tijdelijk toe te staan dat ze zonder vergunning toch de installatie blijven gebruiken. Dat verzoek doen ze ook voor reparatie en onderhoud door het bedrijf Bakker Repair, dat op verzoek van EET reparaties uitvoert.

Natuurlijke radioactiviteit in lng

In de diepe ondergrond zitten van nature radioactieve stoffen. Deze stoffen zijn er al sinds het ontstaan van de aarde. En kunnen mee naar boven komen als we grondstoffen zoals aardgas uit de bodem halen. De stoffen hopen zich op gedurende het productieproces van liquefied natural gas (lng) en slaan onder andere neer in de installatie van EET. Vaak is de concentratie radioactieve stoffen zo laag dat het veilig is voor mensen en hun omgeving. EET heeft op dit moment geen toestemming voor handelingen met natuurlijke radioactieve stoffen. Deze toestemming is nodig zodra de hoeveelheid radioactieve stoffen boven de grenzen in wet- en regelgeving komt.

Overbrugging tot de vergunning

Normaal gesproken mag een installatie waarin natuurlijk radioactiviteit is gevonden, niet worden gebruikt. Ook mag er niks worden gedaan met de onderdelen waar radioactieve aanslag op zit. Dit geldt totdat EET en Bakker Repair een vergunning hebben gekregen van ANVS. In die vergunning staat dan welke maatregelen ze moeten nemen om de veiligheid van werknemers en de omgeving van de installatie te garanderen. De benodigde vergunningaanvragen hiervoor zijn in voorbereiding.

Veiligheid staat voorop

Wij kunnen een situatie gedogen die niet voldoet aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld wanneer er een maatschappelijk belang is. We gedogen wel alleen als dat veilig kan. Daarbij kijken we naar veiligheid van mens en milieu. Vanuit de lng-installatie zijn er geen lozingen van radioactiviteit in de omgeving. En straling vanuit besmette onderdelen in de installatie is niet meetbaar aan de grens van het bedrijfsterrein. 

EET en Bakker Repair hebben laten zien dat ze verder voldoende maatregelen nemen om te zorgen dat er veilig wordt gewerkt. Ze werken onder andere samen met een bedrijf dat is gespecialiseerd in stralingsbescherming. Ook zijn er werkwijzen en instructies met oog op stralingsbescherming, en is er toezicht door een stralingsbeschermingsdeskundige.

Meer informatie

Wij hebben EET een brief met de gedoogbeslissing gestuurd. Daarin vindt u ook de voorwaarden die gelden tot er een vergunning is.

Meer informatie over ons gedoogbeleid is te vinden in onze Toezicht- en Interventiestrategie. Op onze website is ook meer informatie te vinden over natuurlijke radioactiviteit bij olie- en gaswinning.