Ontwerpvergunning GE Healthcare in Leiderdorp voor nieuwe apotheek radiofarmaca

De ANVS is van plan om aan GE Healthcare vergunning te verlenen voor een nieuwe radiofarmaceutische apotheek aan de Simon Smitweg 3A in Leiderdorp. In deze apotheek gaat GE Healthcare geneesmiddelen maken die radioactieve (ioniserende) straling bevatten, zogeheten radiofarmaca. Artsen in ziekenhuizen gebruiken deze medicijnen bijvoorbeeld om kanker op te sporen. Wij geven in een ontwerpvergunning aan hoe dit bedrijf veilig om moet gaan met de radioactieve stoffen die in de geneesmiddelen zitten. Iedereen kan reageren op de ontwerpvergunning tot en met 21 februari 2024.

Beeld: ©ANP
Luchtfoto Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp, waar de apotheek wordt gebouwd.

Leiderdorp: locatie voor bewerken en verspreiden van radiofarmaca

De hoofdvestiging van GE Healthcare zit in Eindhoven. Daar maken ze radiofarmaca voor Nederlandse ziekenhuizen. Een deel van de geneesmiddelen uit Eindhoven gaat naar de locatie van GE Healthcare in Leiderdorp. Vanuit daar worden ze verder verspreid naar de ziekenhuizen. Op de locatie in Leiderdorp vindt tijdelijke opslag plaats. Sommige radiofarmaca zijn nog niet klaar voor gebruik als ze vanuit Eindhoven komen. Ze worden in Leiderdorp verder bewerkt in een van de laboratoria. 

Waar krijgt GE Healthcare toestemming voor?

GE Healthcare heeft moeten laten zien dat ze in Leiderdorp veilig omgaan met de radioactieve stoffen die nodig zijn om deze geneesmiddelen te maken. Het gaat dan onder andere om het bewerken van radioactieve stoffen in de 3 laboratoria op de locatie. Ook moeten ze laten zien dat de tijdelijke opslag voldoet aan veiligheidseisen, bijvoorbeeld brandveiligheid. In de vergunning staat verder hoe ze met radioactief afval om moeten gaan.

Bij deze handelingen met radioactieve stoffen kan er ioniserende straling vrijkomen. GE Healthcare moest voor de vergunning aantonen hoe ze ervoor zorgen dat de hoeveelheid straling onder de wettelijke limieten blijft. Deze limieten zorgen ervoor dat het gebruik van de radioactieve stoffen veilig is voor bijvoorbeeld werknemers en voor de omgeving.

Verder gebruiken ze ingekapselde radioactieve bronnen, onder andere voor het doen van metingen. Ingekapseld wil zeggen dat de bron vast zit aan een beschermend materiaal, dat verspreiding in de omgeving voorkomt. In de vergunning staat hoe ze daarmee om moeten gaan, ook bij het opbergen.

Lees en reageer tot en met 21 februari 2024

Het ontwerpbesluit van de vergunning voor GE Healthcare kunt u tot en met 21 februari 2024 bekijken. Als u na het lezen opmerkingen heeft over het ontwerpbesluit, dan kunt u via een zienswijze reageren.

Reageren kan op 3 manieren:

  1. Per e-mail: stuur uw mail naar Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl en zet ‘Zienswijze ontwerpvergunning Ge Healthcare’ in de onderwerpregel van uw e-mail.
  2. Schriftelijk: stuur een brief naar de ANVS Zienswijze ontwerpvergunning GE Healthcare, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.
  3. Telefonisch: bel met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen via (088) 489 05 00. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur.

Wij reageren op deze zienswijzen wanneer we een definitief besluit nemen over de vergunningaanvraag van GE Healthcare. We nemen uw zienswijzen en onze reactie daarop op in ons definitieve vergunningsbesluit. Dit besluit publiceren we dan ook weer op onze website. Wanneer u een zienswijze heeft ingediend, ontvangt u de definitieve vergunning. 

Meer weten?

Lees de kennisgeving in de Staatscourant. Zie ook voor meer informatie over radioactieve geneesmiddelen het onderwerp medische isotopen op deze website.