Toestemming voor Norit B.V. voor verwerken en opslaan van radioactieve stoffen bij maken van actieve kool

Het bedrijf Norit Nederland B.V. aan Pieter Ghijsenlaan 42 te Zaandam krijgt van de ANVS toestemming voor het verwerken en tijdelijk opslaan van radioactieve stoffen bij het maken van actieve kool. Deze stoffen komen voor in het teer en houtskool dat Norit gebruikt als grondstoffen bij de productie van actieve kool. In deze vergunning staat hoe ze hier veilig mee om moeten gaan. Tot en met 6 maart 2024 is het mogelijk om in beroep te gaan tegen de vergunning.

Beeld: ©ANP

Natuurlijke radioactieve stoffen in teer

Norit maakt actieve kool. Dat wordt weer gebruikt voor heel veel doeleinden. Bijvoorbeeld voor luchtfilters, waterfilters en ook voor geneesmiddelen. Om actieve kool te maken gebruikt Norit teer en houtskool. In teer zit een beetje radioactiviteit. Dat komt omdat in de bodem van nature radioactieve stoffen zitten. Deze stoffen zijn er al sinds het ontstaan van de aarde. Bomen en planten nemen deze stoffen op uit de grond. Teer wordt gemaakt van plantaardig materiaal.

Kunstmatig cesium-137 in houtskool

In het houtskool kunnen zeer kleine hoeveelheden kunstmatige radioactieve stoffen zitten. Het gaat dan om cesium-137. Dit is in het verleden vrijgekomen bij het ongeval met de kerncentrale bij Tsjernobyl (Oekraïne) in 1986. Het heeft zich na het ongeval via de atmosfeer verspreid over een groter gebied en is daarna terecht komen op onder andere bomen, planten en de grond, vooral in Oost-Europa. Deze concentraties van cesium-137 zijn zo laag dat het geen risico voor de gezondheid en het milieu oplevert.

Concentratie radioactieve stoffen neemt toe bij verwerking

Tijdens de verwerking van teer en houtskool kunnen de radioactieve stoffen achterblijven als aanslag, bijvoorbeeld in machines. Hierdoor neemt de concentratie radioactiviteit toe en heeft Norit een vergunning nodig. De vergunning regelt hoe ze veilig omgaan met deze radioactieve stoffen.

Waar krijgt Norit toestemming voor?

Om deze vergunning te krijgen, heeft Norit maatregelen moeten nemen om de veiligheid van werknemers en de omgeving van de installaties en werkruimten te garanderen. Met de vergunning geeft ANVS toestemming aan Norit om radioactieve stoffen tot een bepaalde hoeveelheid in bezit te hebben. Ze mogen monsters nemen van stoffen die in de installatie zijn achtergebleven.

Daarnaast moet Norit de radioactieve stoffen tijdelijk opslaan in een speciale bergplaats die aan wettelijke eisen voldoet. De radioactieve afvalstoffen moeten ze binnen 2 jaar afvoeren naar een afvalverwerker die deze mag ontvangen.

Verder moet Norit regelmatig controleren of er cesium-137 aanwezig is. Ze moeten extra maatregelen nemen om te voorkomen dat ze houtskool aanschaffen waar cesium-137 in aanwezig is. Zo voorkomen ze dat er radioactief afval met cesium-137 ontstaat.

2 reacties op de ontwerpvergunning

Van 5 juli 2023 tot en met 15 augustus 2023 kon iedereen reageren op de ontwerpvergunning. Er zijn 2 zienswijzen binnengekomen, beide van Norit zelf. Hierin doen ze enkele verzoeken tot verduidelijking van de vergunning. In de vergunning zelf zijn deze verzoeken verwerkt en is de reactie van ANVS na te lezen (pagina 18 en 19, onderdeel 2.4).

Beroep indienen kan tot en met 6 maart 2024

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u in beroep gaan. U kunt beroep indienen als u belanghebbende bent, wat betekent dat ons besluit om deze vergunning te verlenen u direct raakt. U kunt ook in beroep gaan als u eerder een reactie (zienswijze) hebt ingediend. Of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze had ingediend.

Als u in beroep gaat kunt u ook een verzoek tot voorlopige voorziening aanvragen. Dit zorgt ervoor dat de vergunning nog niet in werking treedt totdat uw verzoek is afgehandeld.

U dient uw beroepschrift of verzoek dan in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan op 2 manieren:

  1. Online: als u burger bent, kunt u met uw DigiD inloggen bij het digitale loket van de Raad van State daar uw beroepschrift indienen.
  2. Per post: stuur uw beroepschrift naar Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer weten?

Lees de kennisgeving in de Staatscourant.