Onderzoek naar uraniumtransport van Urenco naar Framatome

De Franse nucleaire autoriteit ASN en de ANVS doen ieder onderzoek naar een afwijking met een transportverpakking met daarin een cilinder met uraniumhexafluoride (UF6). Deze afwijking is aangetroffen na een transport op 21 december 2023.

container waarin verrijkt uranium wordt verpakt voor transport
Beeld: ©ASN

Geen directe gevolgen voor veiligheid

Het transport is vertrokken vanaf verrijkingsfabriek Urenco in Almelo naar de Franse kernbrandstoffabriek Framatome in Romans-sur-Isère. De afwijking had geen directe gevolgen voor de veiligheid van medewerkers of de omgeving. Wel is de aangetroffen afwijking volgens de regelgeving niet toegestaan. Daarom onderzoeken we wat er mis is gegaan.

5 kogelvergrendelingspinnen los

Cilinders met UF6 worden vervoerd in een oververpakking van het type UX-30. Deze oververpakking is een stalen omhulsel dat geborgd is met meerdere kogelvergrendelingspinnen. Bij aankomst bleken 5 kogelvergrendelingspinnen niet bevestigd te zijn. Daarbij was er geen gevaar voor personeel en de omgeving. Er waren nog voldoende veiligheidsmaatregelen om het uranium in de cilinder te houden. Het is ook nog niet duidelijk of de kogelvergrendelingspinnen ook onderweg los hebben gezeten.

Deze afwijking mag volgens de regelgeving niet voorkomen. Als er bijvoorbeeld een ongeluk of brand plaatsvindt tijdens het transport, dan werkt de transportverpakking minder goed in het beschermen van de cilinder. Daarmee voldoet het niet aan de hoge veiligheidseisen die gelden voor dit soort transporten. UF6 wordt gebruikt in het productieproces van splijtstof voor kernreactoren.

Onderzoek en voorstellen voor verbetering

Zowel Framatome als Urenco moeten van de Franse toezichthouder ASN en de ANVS onderzoeken wat er mis is gegaan tijdens het transport. Ook doen wij zelf onderzoek. Omdat de afwijking werd geconstateerd in Frankrijk, heeft de Franse autoriteit ASN de melding van Framatome in behandeling genomen. Wij onderzoeken het deel van de reis in Nederland, na de melding die Urenco bij ons heeft gedaan. Wij doen dat op basis van wet- en regelgeving, en van de vergunning die we voor dit transport hebben gegeven. 

Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zullen Urenco en/of Framatome met voorstellen voor verbetering van hun controleprocessen komen, om herhaling te voorkomen. Als blijkt dat het transport niet volgens de regels is uitgevoerd, dan kunnen we daarop handhaven.

Ingeschaald als INES 1-melding

ASN heeft deze melding ook beoordeeld volgens de INES-schaal. Dit is een internationale schaal die in een getal de ernst van een ongeval of incident met straling weergeeft. In dit geval heeft ASN de melding ingeschaald als INES 1.

Dat betekent een afwijking van de veiligheidseisen, zonder dat de veiligheid direct in het geding is geweest. Vanuit de ANVS hebben we de melding ook beoordeeld volgens de INES-schaal en zijn we het eens met de inschaling van ASN.

Zodra de resultaten van de onderzoeken bekend zijn, delen we de conclusies via onze website.