Jaarverslag gepubliceerd: leren en verbeteren centraal in 2023

Hoewel de ANVS elk jaar dezelfde wettelijke taken uitvoert, is het werk nooit hetzelfde. Elk jaar kent een eigen focus. Bijvoorbeeld door plannen die maatschappelijk een gesprek op gang brengen, (inter)nationale gebeurtenissen of nieuwe technieken. 2023 was een jaar waarbij evalueren en leren een grote rol speelden bij de ANVS.

Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming op orde

In ANVS-jaarverslag 2023 leggen we verantwoording af en staan we stil bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Leren en ontwikkelen is daarbij een terugkerend thema. Bijvoorbeeld via de ‘missies’. Tijdens een missie komen er internationale experts langs. Zij kijken kritisch naar het stelsel van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland. In 2023 waren er maar liefst 3 van deze missies. Deze hadden een positieve uitkomst: dat veel in Nederland goed geregeld is. Ook kregen we aanbevelingen die ons helpen om de manier waarop we werken te verbeteren.

Klaar voor de toekomst

Het betekent wat voor het werk van de ANVS dat het kabinet nieuwe kerncentrales wil laten bouwen. Naast de wens die er is om kerncentrale Borssele langer open te houden. Wij moeten beoordelen of dat veilig kan. Daar is menskracht voor nodig, kennis van de nieuwste nucleaire ontwikkelingen en helderheid op processen en communicatie. Daarom startten we het interne project Nieuwe Initiatieven Nucleair. Hiermee brengen we binnen de ANVS alle benodigde disciplines samen en bereiden we ons voor. Daarnaast verdiepen we ons in nieuwe technieken via verschillende samenwerkingen. Met toezichthouders uit andere landen beoordelen we bijvoorbeeld ontwerpen voor nieuwe soorten kernreactoren.

Doen wat we moeten doen

Daarnaast bestond 2023 ook gewoon uit het uitvoeren van onze wettelijke taken. We hielden bijvoorbeeld toezicht, verleenden vergunningen en gaven advies op wet- en regelgeving. Verder vernieuwden we de samenstelling en processen van het Crisis Expert Team straling en nucleair. Ook gingen we door het hele land in gesprek. We spraken bijvoorbeeld inwoners en deskundigen uit de sector om de website te verbeteren. En organiseerden informatiebijeenkomsten voor omwonenden en bezoeken aan de veiligheidsregio’s.

Voortdurend verbeteren

“Met alle lessen uit 2023 gaan we aan de slag,” vertellen Annemiek van Bolhuis en Marco Brugmans, het bestuur van de ANVS. Dit is essentieel voor onze missie: de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming beschermen én bevorderen. Ook is deze aanpak een belangrijk onderdeel van de koers die de ANVS vaart. We vangen signalen op en gebruiken die om als onafhankelijke autoriteit te zijn waar dat nodig is.