Toestemming voor GE Healthcare in Leiderdorp voor nieuwe apotheek radiofarmaca

Het bedrijf GE Healthcare aan de Simon Smitweg 3A in Leiderdorp krijgt van de ANVS toestemming voor een nieuwe radiofarmaceutische apotheek. In deze apotheek gaat GE Healthcare geneesmiddelen maken die radioactieve (ioniserende) straling bevatten, zogeheten radiofarmaca. Tot en met 1 mei 2024 is het mogelijk om in beroep te gaan tegen onze vergunning.

Beeld: ©ANP
Luchtfoto Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp, waar de apotheek wordt gebouwd.

Radiofarmaca: medicijnen om kanker op te sporen

Artsen in ziekenhuizen gebruiken radiofarmaca bijvoorbeeld om kanker op te sporen. Wij geven in de vergunning aan hoe GE Healthcare veilig om moet gaan met de radioactieve stoffen die in de geneesmiddelen zitten.

Leiderdorp: locatie voor bewerken en verspreiden van radiofarmaca

De hoofdvestiging van GE Healthcare zit in Eindhoven. Daar maken ze radiofarmaca voor Nederlandse ziekenhuizen. Een deel van de geneesmiddelen uit Eindhoven gaat naar de locatie van GE Healthcare in Leiderdorp. Vanuit daar worden ze verder verspreid naar de ziekenhuizen. Op de locatie in Leiderdorp vindt tijdelijke opslag plaats. Sommige radiofarmaca zijn nog niet klaar voor gebruik als ze vanuit Eindhoven komen. Ze worden in Leiderdorp verder bewerkt in een van de laboratoria.

Waar krijgt GE Healthcare toestemming voor?

GE Healthcare heeft moeten laten zien dat ze in Leiderdorp veilig omgaan met de radioactieve stoffen die nodig zijn om deze geneesmiddelen te maken. Het gaat dan onder andere om het bewerken van radioactieve stoffen in de 3 laboratoria op de locatie. Ook moeten ze laten zien dat de tijdelijke opslag voldoet aan veiligheidseisen, bijvoorbeeld aan brandveiligheid. In de vergunning staat verder hoe ze met radioactief afval om moeten gaan.

Bij deze handelingen met radioactieve stoffen kan er ioniserende straling vrijkomen. GE Healthcare moest voor de vergunning aantonen hoe ze ervoor zorgt dat de hoeveelheid straling onder de wettelijke limieten blijft. Deze limieten zorgen ervoor dat het gebruik van de radioactieve stoffen veilig is voor bijvoorbeeld werknemers en voor de omgeving.

Verder gebruikt GE Healthcare ingekapselde radioactieve bronnen, onder andere voor het doen van metingen. Ingekapseld wil zeggen dat de bron vast zit aan een beschermend materiaal, dat verspreiding in de omgeving voorkomt. In de vergunning staat hoe ze daarmee om moeten gaan, ook bij het opbergen.

Geen reacties op de ontwerpvergunning

Van 10 januari tot en met 21 februari 2023 kon iedereen reageren op de ontwerpvergunning. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Beroep indienen kan tot en met 1 mei 2024

Als u het niet eens bent met ons besluit, kunt u in beroep gaan. U kunt beroep indienen als u belanghebbende bent, wat betekent dat ons besluit om deze vergunning te verlenen u direct raakt. U kunt ook in beroep gaan als u eerder een reactie (zienswijze) hebt ingediend. Of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze had ingediend.

Als u in beroep gaat kunt u ook een verzoek tot voorlopige voorziening aanvragen. Dit zorgt ervoor dat de vergunning nog niet in werking treedt totdat uw verzoek is afgehandeld.

U dient uw beroepschrift of verzoek dan in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan op 2 manieren:

  1. Online: als u burger bent, kunt u met uw DigiD inloggen bij het digitale loket van de Raad van State daar uw beroepschrift indienen.
  2. Per post: stuur uw beroepschrift naar Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer weten?

Lees de kennisgeving in de Staatscourant. Zie voor meer informatie over radioactieve geneesmiddelen ook het onderwerp medische isotopen op deze website.