Bedrijven uit dranken - en papierindustrie werken veilig met radioactieve bronnen

Drank- en papierfabrikanten gaan veilig om met ingekapselde bronnen die  radioactieve stoffen bevatten. Dit blijkt na inspecties van de ANVS in 2023. De bedrijven gebruiken deze bronnen om met straling de dikte van papier te meten of de vulhoogte van drankverpakkingen te bepalen. Uit onze inspecties volgden wel kleine overtredingen van de regels, die inmiddels door de betrokken bedrijven zijn opgelost.

ingekapselde bron drankenbedrijf
Beeld: ©Refresco

Branchevereniging ook betrokken

We hebben onze inspectieresultaten ook gedeeld met de betrokken branchevereniging en met de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne. We verwachten dat andere bedrijven die ingekapselde bronnen gebruiken ook nagaan of er bij hen geen tekortkomingen zijn. Bij toekomstige inspecties letten we hier extra op.

Radioactieve stoffen kunnen niet ontsnappen uit een ingekapselde bron

Straling wordt voor allerlei toepassingen in de industrie gebruikt, zoals diktemeting van papier en vulhoogte van drankverpakkingen. Hiervoor gebruiken bedrijven ingekapselde bronnen of alternatieve technieken. Een ingekapselde bron is een radioactieve bron waarbij de radioactieve stoffen heel goed ingepakt zijn, waardoor ze niet kunnen ontsnappen. Hieraan zijn wel gezondheidsrisico’s verbonden. Daarom is veilig werken met ingekapselde bronnen belangrijk. Wij controleren of bedrijven er veilig en deskundig mee omgaan.

Inspecties bij 5 papier- en 14 drankenbedrijven

In 2023 hebben we inspecties uitgevoerd bij 5 papierbedrijven en 14 drankenbedrijven. Deze bedrijven zijn representatief voor de hele branche. We selecteerden bedrijven die met ingekapselde bronnen werken en bedrijven die met alternatieve technieken werken, zoals met röntgentoestellen. Tijdens de inspectiebezoeken hebben we gekeken naar het juiste en veilige gebruik van de ingekapselde bronnen of de toepassing van de alternatieve technieken.

Tekortkomingen ontdekt, maar opgelost na herinspecties

In onze Inspectieresultaten radioactieve bronnen in papier- en drankenindustrie beschrijven we onze inspecties. We zagen bij 8 bedrijven onvolkomenheden. De bergplaatsen waar de ingekapselde bronnen in bewaard kunnen worden, waren bijvoorbeeld niet altijd brandveilig. Ook controleerden de bedrijven de bronnen niet jaarlijks. Wel zagen we bij onze herinspecties dat de bedrijven snel maatregelen namen en alle onvolkomenheden oplosten.

Alternatieve technieken zijn nog veiliger

Veel bedrijven in de drankenindustrie zijn de afgelopen jaren overgestapt van ingekapselde bronnen naar een alternatieve techniek. Ze gebruiken nu een röntgentoestel in plaats van een ingekapselde bron om de vulhoogte van drankverpakkingen te bepalen. Wij vinden dit een gunstige ontwikkeling. Een toestel kun je uitzetten, maar een ingekapselde bron blijft altijd stralen. Dit betekent voor deze toepassing dat de risico’s van een ingekapselde bron hoger zijn dan de risico’s van een röntgentoestel. In de papierindustrie worden alternatieve technieken nog onderzocht.

Branchevereniging ook betrokken

We hebben onze inspectieresultaten ook gedeeld met de betrokken branchevereniging en met de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne. We verwachten dat andere bedrijven die ingekapselde bronnen gebruiken ook nagaan of er bij hen geen tekortkomingen zijn. Bij toekomstige inspecties letten we hier extra op.