ANVS let op veiligheid bij locatiekeuze nieuwe kerncentrales

De ANVS heeft een reactie gestuurd op de start van het onderzoek naar een geschikte locatie voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Dit hebben wij gedaan na een oproep van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In onze reactie wijzen wij op aspecten die invloed kunnen hebben op de veiligheid. Is een locatie gekozen? Dan moet de initiatiefnemer bij een vergunningaanvraag duidelijk maken hoe hij de veiligheid voor mens en milieu gaat waarborgen.

Omgeving van een kerncentrale
Beeld: ©ANVS

Inspraak voor onderzoek naar bouw 2 nieuwe kerncentrales

Het ministerie van EZK heeft in februari geïnteresseerden gevraagd om mee te denken over het onderzoek naar de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Dit volgt op het besluit van de regering in december 2022 om Borsele aan te wijzen als voorkeurslocatie voor 2 nieuwe kerncentrales. Daarnaast is ook de Maasvlakte in Zuid-Holland benoemd als gelijkwaardig alternatief.

Initiatiefnemer moet veiligheid meenemen in vergunningaanvraag

De ANVS heeft als vergunningverlener geen rol in de keuze voor een bepaalde locatie. Wel beoordelen we of een locatie geschikt is om veilig een kerncentrale te bouwen. Dat beoordelen wij als een initiatiefnemer een vergunning bij ons heeft aangevraagd. Daarom vinden wij het belangrijk om met onze reactie voor het locatieonderzoek nu al duidelijk te maken waarop wij letten bij de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming rond een locatie.

Nieuwe centrale moet bestand zijn tegen locatierisico’s

In onze reactie wijzen wij op mogelijke risico’s van een locatie waar een kerncentrale komt. Denk hierbij aan natuurlijke risico’s zoals overstromingsgevaar of de bereikbaarheid van een locatie voor hulpdiensten. Maar ook of er voldoende koelwater beschikbaar is. Hierbij gaan wij net als EZK uit van de standaarden van het Internationaal Atoomenergieagentschap.

Risico’s voor de omgeving van kerncentrale

Ook zijn er factoren die invloed hebben op de risico’s voor de omgeving als ergens een kerncentrale wordt gebouwd. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het aantal mensen dat in de buurt van een locatie woont. Bovendien vragen wij aandacht voor de manieren van mogelijke verspreiding van radioactief materiaal in de omgeving. Dit geldt ook voor de mogelijkheid tot goede beveiliging van een locatie. En voor de nabijheid van kwetsbare en vitale objecten, bijvoorbeeld in een industriegebied. Lees onze volledige reactie.

Meer informatie

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u meer informatie over het locatieonderzoek voor nieuw te bouwen kerncentrales.