ANVS gedoogt onderhoud gasinstallatie met natuurlijke radioactiviteit Maasvlakte

We staan toe dat Gate terminal B.V. en Bakker Repair B.V. onderhoud aan de lng-terminal in de Maasvlakte uitvoert, zonder dat ze al over de daarvoor vereiste vergunningen beschikken. Er zijn door Gate terminal B.V. namelijk concentraties natuurlijke radioactieve stoffen in de pompen van installatie gevonden. Deze stoffen kunnen voorkomen in het gas en als aanslag achterblijven op onderdelen van de installatie. 

Beeld: ©ANP

Natuurlijke radioactiviteit in lng

In de diepe ondergrond zitten van nature radioactieve stoffen. Deze stoffen zijn er al sinds het ontstaan van de aarde. En kunnen mee naar boven komen als we grondstoffen zoals aardgas uit de bodem halen. De stoffen hopen zich op gedurende het productieproces van liquefied natural gas (lng) en slaan onder andere neer in de installatie van Gate terminal B.V. Meer informatie vindt u op onze website bij Natuurlijke radioactiviteit bij olie- en gaswinning.

Vaak is de concentratie radioactieve stoffen zo laag dat het veilig is voor mensen en hun omgeving. Soms komt de hoeveelheid radioactieve stoffen boven de grenzen in wet- en regelgeving. Dan is vergunning van ANVS nodig om de installatie in bedrijf te houden en te onderhouden of repareren.

Vergunning voor onderhoud pompen in Sliedrecht is in voorbereiding

Gate terminal heeft op dit moment een vergunning voor handelingen met natuurlijke radioactieve stoffen op de locatie op de Maasvlakte. Het onderhoud van de pompen moet plaatsvinden op de locatie van Bakker Repair in Sliedrecht. Daar hebben Gate terminal en Bakker Repair geen vergunning voor. 

Het onderhoud mag daarom niet plaatsvinden onder de huidige vergunning van Gate terminal. Bakker Repair moet zelf een vergunning aanvragen om het onderhoud aan de pompen met radioactieve besmetting op hun locatie uit te voeren. De vergunningaanvraag door Bakker Repair is in voorbereiding.

Gate terminal zorgt voor deel gaslevering in Nederland en Europa

De installatie van Gate terminal zorgt voor een deel van de gaslevering in Nederland en Europa. De vraag naar gas is in deze tijd van het jaar nog steeds hoog. Vanwege dit belang heeft Gate terminal de ANVS ingeschakeld. Zij vroeg ons om tijdelijk toe te staan zonder vergunning toch de pompen op locatie van Bakker Repair te laten onderhouden of repareren. 

Voldoende maatregelen om veilig te kunnen werken

Wij kunnen een situatie gedogen die niet voldoet aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld wanneer er een maatschappelijk belang is. We gedogen alleen als dat veilig kan. Daarbij kijken we naar veiligheid van mens en milieu. 

Gate terminal en Bakker Repair hebben laten zien dat ze verder voldoende maatregelen nemen om te zorgen dat er veilig wordt gewerkt. Ze werken onder andere samen met een bedrijf dat is gespecialiseerd in stralingsbescherming. Ook zijn er werkwijzen en instructies met oog op stralingsbescherming, en is er toezicht door een stralingsbeschermingsdeskundige.

Meer informatie

Wij hebben Gate terminal en Bakker Repair een brief met de gedoogbeslissing gestuurd. Daarin vindt u ook de voorwaarden die gelden tot er een vergunning is.