Internationale experts op missie bij Reactor Instituut Delft

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voerde van 15 tot 18 april 2024 een follow up-missie uit in het Reactor Instituut Delft (RID). Het doel was om te kijken in hoeverre de aanbevelingen van de eerdere INSARR-missie uit 2021 zijn opgevolgd.

de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) van Reactor Instituut Delft (RID)
Beeld: ©Roy Borghouts

Aanbevelingen opgevolgd

"RID heeft de meeste aanbevelingen uit 2021 opgevolgd en een aanzienlijke verbetering van de veiligheid gerealiseerd," concludeert het IAEA.

Bij INSARR-missies toetst het missieteam de veiligheidssituatie van een onderzoeksreactor, in dit geval de Hoger Onderwijs Reactor (HOR). Deze reactor wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Het IAEA-missieteam toetst op basis van de IAEA-veiligheidsstandaarden, die als norm gelden. Daarna deelt het IAEA haar aanbevelingen in een rapport, waarmee RID haar bedrijfsvoering kan verbeteren.

Met het afsluiten van de missie zei Kaichao Sun, missieteamleider en Nuclear Safety Officer bij het IAEA: "RID heeft de meeste van de evaluatieaanbevelingen uit 2021 opgevolgd en een aanzienlijke verbetering van de veiligheid bereikt. Er blijven inspanningen nodig om het hoogste veiligheidsniveau te garanderen tijdens de nu lopende inbedrijfstellingstests, na de recente grote wijzigingen bij HOR."

De recente grote wijzigingen gaan onder meer over de installatie van een koude neutronenbron in de reactor. Deze bron wordt gebruikt voor materiaalonderzoek, denk hierbij aan het verbeteren van de duurzaamheid van lithiumbatterijen.

Aanbevelingen opgevolgd en nieuwe aanbeveling

Tijdens de INSARR-missie in 2021 kreeg het IAEA een compleet beeld van de veiligheid van de onderzoeksreactor. Het team constateerde toen dat het personeel van de HOR open en transparant is. Ook zijn ze volgens het IAEA toegewijd aan het continu verbeteren van de veiligheid. 

In 2021 zijn door het IAEA-missieteam zo'n 20 aanbevelingen gegeven en de meeste zijn nu opgevolgd. Een van de aanbevelingen was dat het verouderingsbeheer moest worden verbeterd. Ook deed het missieteam aanbevelingen voor trainingsprogramma's. Deze keer heeft het team een aanbeveling gedaan voor onder meer een trainingsprogramma voor de HOR-manager.

Het definitieve eindrapport van deze missie wordt over ongeveer 2 maanden verwacht. Wij publiceren dit rapport op onze website.

Belang van internationale missies voor de nucleaire installaties

We hechten veel waarde aan internationale missies, zoals de INSARR-missie: Integrated Safety Assessment of Research Reactors. Deze missies leveren een belangrijke bijdrage voor de installaties aan de continue verbetering van de nucleaire veiligheid. 

Deze missies helpen ook onze inspecteurs om kennis op te doen en waardevolle ervaringen internationaal uit te wisselen. Verder monitort de ANVS de voortgang van de uitvoering van verbeterpunten naar aanleiding van de aanbevelingen uit de IAEA-missie. 

In 2024 vinden er 4 missies bij nucleaire installaties plaats, onder andere bij de onderzoeksreactoren in Petten en de kerncentrale in Borssele.