Inspraak mogelijk voor vergunning Heerema voor ontmantelen mijnbouwinstallaties met natuurlijke radioactiviteit

De ANVS is van plan om Heerema B.V. toestemming te geven voor ontmanteling van mijnbouwinstallaties met natuurlijke radioactiviteit op haar locatie Belgiëweg Oost 1 te Nieuwdorp. In onze ontwerpvergunning staat hoe ze dit veilig moeten doen. Van 1 mei tot en met 12 juni 2024 kan iedereen reageren op de ontwerpvergunning.

Beeld: ©ANP

Heerema haalt voor andere bedrijven bijvoorbeeld oude booreilanden uit elkaar. Het bedrijf brengt dan onderdelen van het booreiland naar haar locatie in Nieuwdorp. Daar haalt ze de bruikbare onderdelen eruit voor hergebruik. Ook maakt ze de radioactieve onderdelen schoon en voert ze de radioactieve stoffen af.

Natuurlijke radioactiviteit komt naar boven bij olie- en gaswinning

In de diepe ondergrond zitten sinds het ontstaan van de aarde natuurlijke radioactieve stoffen. De radioactieve stoffen kunnen mee naar boven komen als we grondstoffen zoals aardgas of aardolie uit de bodem halen. De stoffen hopen zich op gedurende het productieproces en slaan onder andere neer in onderdelen van een mijnbouwinstallatie zoals buizen en pompen.

Voorkomen dat werknemers in aanraking komen met radioactieve stoffen

Bij ontmantelen van een mijnbouwinstallatie kunnen deze stoffen een risico opleveren. Bijvoorbeeld voor de werknemers die ermee in aanraking komen tijdens hun werk. Ook kunnen de stoffen in het milieu terecht komen. Daarom moet Heerema een vergunning hebben voor ontmantelen van een mijnbouwinstallatie.

Voorzorgsmaatregelen om mens en milieu te beschermen tegen straling

Voor het krijgen van deze vergunning heeft Heerema moeten aantonen hoe ze veilig omgaan met deze radioactieve stoffen. Zo moeten ze voorzorgsmaatregelen nemen, zoals toegangsbeperking tot de locatie waar gewerkt wordt met radioactieve stoffen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor werknemers die werkzaamheden uitvoeren met onderdelen waar radioactieve stoffen in kunnen zitten.

Plan voor veilig omgaan met radioactieve stoffen

Voordat ze beginnen aan ontmanteling, maken ze een plan hoe ze controleren op en omgaan met radioactiviteit in de installatie. In dat plan staat wie wat doet, hoe ze veilig omgaan als ze radioactiviteit vinden en hoe de radioactieve stoffen worden afgevoerd.

Medewerker stralingsbescherming houdt toezicht op de werkvloer

Ook hebben ze een speciaal daarvoor ingerichte locatie voor opslag van radioactieve stoffen. Verder moet er een stralingsbeschermingsdeskundige betrokken zijn. Op de werkvloer is er altijd een toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming aanwezig. Alle voorwaarden zijn verder te lezen in de ontwerpvergunning.

Reageren kan  tot en met 12 juni 2024

U kunt de ontwerpvergunning voor Heerema tot en met 12 juni 2024 bekijken. Als u na het lezen opmerkingen heeft over deze ontwerpvergunning, dan kunt u via een zienswijze reageren.

Reageren kan op 3 manieren:

  1. Per e-mail: stuur uw mail naar Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl en zet ‘Zienswijze ontwerpvergunning Heerema B.V. in de onderwerpregel van uw e-mail.
  2. Schriftelijk: stuur een brief naar de ANVS Zienswijze ontwerpvergunning Heerema B.V., Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.
  3. Telefonisch: bel met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen via (088) 489 05 00. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur.

Wij reageren op deze zienswijzen als we een definitief besluit nemen over de vergunningaanvraag van Heerema B.V. We nemen uw zienswijzen en onze reactie daarop op in ons definitieve vergunningsbesluit. Dit besluit publiceren we dan ook weer op onze website. Als u een zienswijze heeft ingediend, ontvangt u een link naar de definitieve vergunning als u aangeeft dat u dat wilt. 

Meer weten?

Lees de officiële bekendmaking in de Staatscourant.