Bevindingen metingen weg in Dirkshorn: natuurlijke radioactiviteit

Uit metingen van het RIVM blijkt dat de verhoogde straling aan de Ingenieur Krabbeweg in Dirkshorn komt door de natuurlijke radioactiviteit. Het RIVM heeft in opdracht van de ANVS op 8 mei de metingen uitgevoerd. De straling van deze radioactiviteit levert geen gevaar op voor de gezondheid of leefomgeving.

Nader onderzoek

Een inspecteur van de ANVS heeft bij de weg eerder een verhoogd stralingsniveau gemeten. Het stralingsniveau is hoger dan de natuurlijke achtergrondstraling waar we dagelijks aan blootstaan, maar niet zo hoog dat het nodig is om maatregelen te nemen. 
Onze inspecteur kon door het asfalt niet precies meten wat de straling veroorzaakt. Daarom hebben we het RIVM onderzoek laten doen. We wilden uitsluiten dat de radioactiviteit door iets anders dan een natuurlijke bron werd veroorzaakt. 

Natuurlijke radioactiviteit in grondstoffen wegdek  

Het komt vaker voor dat in een weg materiaal zit dat natuurlijke radioactiviteit bevat. Dit komt door grondstoffen die worden gebruikt voor versteviging van een wegdek. Grondstoffen komen uit de aardbodem en daar komen ook van nature radioactieve stoffen in voor. Het gaat vaak om kleine hoeveelheden.

Preciezere meetapparatuur RIVM

De inspecteur van ANVS kon met zijn meetapparatuur niet met zekerheid zeggen of dit ook gaat om deze natuurlijke radioactieve stoffen. Het RIVM heeft met preciezere meetapparatuur onderzocht wat de straling veroorzaakt. Voor dit onderzoek was het niet nodig om het asfalt open te breken.

Onderzoek op basis van melding

Iemand had met eigen apparatuur een verhoogd stralingsniveau opgemerkt in een deel van het wegdek van de Ingenieur Krabbeweg. Onze inspecteur is op basis van deze melding op pad gegaan om zelf te meten.

Wegafsluiting

De Ingenieur Krabbeweg was al afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Door die afsluiting konden de onderzoekers veilig hun werk doen. Met omleidingsborden werd verkeer omgeleid. 
 

Het RIVM voert metingen uit aan wegdek.