Metingen aan deel weg in Dirkshorn

RIVM doet in opdracht van ANVS op 8 mei in de ochtend metingen naar radioactiviteit in de fundering van de Ingenieur Krabbeweg in Dirkshorn. Een inspecteur van de ANVS heeft daar een verhoogd stralingsniveau gemeten, maar de inspecteur kon door het asfalt niet precies meten wat de straling veroorzaakt. Daarom laten we aanvullend onderzoek door RIVM doen.

Deze straling levert geen gevaar op voor de gezondheid. Het stralingsniveau was hoger dan de natuurlijke achtergrondstraling waar we dagelijks aan blootstaan, maar niet zo hoog dat het nodig is om maatregelen te nemen.

Natuurlijke radioactiviteit in grondstoffen wegdek

Het komt vaker voor dat in een weg materiaal zit dat natuurlijke radioactiviteit bevat. Dit komt door grondstoffen die worden gebruikt voor versteviging van een wegdek. Grondstoffen komen uit de aardbodem en daar komen ook van nature radioactieve stoffen in voor. Het gaat vaak om kleine hoeveelheden.

Preciezere meetapparatuur RIVM

De inspecteur van ANVS kon met zijn meetapparatuur niet met zekerheid zeggen of dit ook gaat om deze natuurlijke radioactieve stoffen. Het RIVM gaat nu met preciezere meetapparatuur onderzoeken wat de straling veroorzaakt. Deze meetapparatuur vangt straling op. Op basis daarvan kunnen de onderzoekers met meer zekerheid zien om welke stoffen het gaat. Het is dus niet nodig om het asfalt open te breken.

Onderzoek op basis van melding

Iemand had met eigen apparatuur een verhoogd stralingsniveau opgemerkt in een deel van het wegdek van de Ingenieur Krabbeweg. Na de melding is een inspecteur van ANVS op pad gegaan om zelf te meten.

Wegafsluiting

De Ingenieur Krabbeweg was al afgesloten voor verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Door die afsluiting kunnen de onderzoekers veilig hun werk doen. Met omleidingsborden wordt verkeer omgeleid.

Einde dag eerste resultaten

Aan het eind van de dag geeft het RIVM de eerste resultaten aan de ANVS over welke radioactieve stoffen er in of onder de weg zitten. Deze resultaten delen we op onze website. Mogelijk wordt er materiaal meegenomen om verder onderzoek te doen bij het laboratorium van het RIVM. De definitieve rapportage volgt na ongeveer een maand.

Locatie van het onderzoek