Inspraak mogelijk voor vergunning IHC Onroerend Goed voor meetapparatuur met radioactieve bronnen in baggerschepen

De ANVS is van plan om IHC Onroerend Goed B.V. (hierna IHC) toestemming te verlenen om meetapparatuur met radioactieve bronnen in te bouwen in baggerschepen van andere bedrijven. IHC doet dit op de locatie Smitweg 6 in Kinderdijk en op wisselende locaties in Nederland. In deze ontwerpvergunning staat hoe ze veilig met deze radioactieve bronnen om moeten gaan. Tot en met 28 juni 2024 kan iedereen reageren op de ontwerpvergunning.

baggerschip met een radioactieve bron aan boord om de dikte van bagger te meten
Beeld: ©ANP

Radioactieve bronnen om dichtheid van bagger te meten

Baggerschepen halen zand, modder en slib weg uit waterwegen, zodat deze toegankelijk blijven voor schepen. Om goed te kunnen baggeren, is het nodig om de dichtheid van bagger en daarmee de hoeveelheid bagger in de gaten te houden. Te dunne of te dikke bagger zorgt voor problemen in de verwerking.

De concentratie van bagger meten kan met hulp van een radioactieve bron. De straling uit de bron gaat door de bagger heen en wordt aan de andere kant opgevangen. Als er veel straling doorheen komt dan is de bagger te dun, en bij te weinig straling is deze te dik. Op deze manier kan de bemanning van een baggerschip de concentratie in de gaten houden.

Toestemming voor inbouwen radioactieve bronnen in baggerschepen

IHC levert de radioactieve bronnen met meetapparatuur aan baggerschepen van andere bedrijven. IHC zorgt onder andere voor het inbouwen van de radioactieve bronnen in de baggerschepen. Daarnaast kunnen ze ook bronnen verwijderen of opnieuw afstellen. Om dit te mogen doen hebben ze toestemming nodig van de ANVS.

Deskundig personeel werkt met de bronnen

Alleen deskundig personeel mag handelingen uitvoeren met de bronnen, zoals bevestigen of verwijderen. Een medewerker moet daarvoor een opleiding tot toezichthoudend medewerker stralingsbescherming of (algemeen) coördinerend deskundige hebben gevolgd. Uit de vergunningaanvraag blijkt dat IHC ervoor zorgt dat alleen deskundig personeel met de bronnen werkt.

Bankgarantie voor dekking kosten afvoeren radioactief afval

Bovendien heeft IHC een tijdelijke bankgarantie af moeten geven. Die is nodig om de kosten te dekken voor het veilig afvoeren van afgedankte radioactieve bronnen. Deze en andere eisen zijn terug te lezen in de vergunning.

Reageren kan tot en met 28 juni 2024

U kunt de ontwerpvergunning voor IHC tot en met 28 juni 2024 bekijken. Als u na het lezen opmerkingen heeft over deze ontwerpvergunning, dan kunt u via een zienswijze reageren.

Reageren kan op 3 manieren:

  1. Per e-mail: stuur uw mail naar Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl en zet ‘Zienswijze ontwerpvergunning IHC Onroerend Goed in de onderwerpregel van uw e-mail.
  2. Schriftelijk: stuur een brief naar de ANVS Zienswijze ontwerpvergunning IHC Onroerend Goed, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.
  3. Telefonisch: bel met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen via (088) 489 05 00. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur.

Deze zienswijzen worden meegenomen als we het definitieve besluit nemen over de vergunningaanvraag van IHC Onroerend Goed. Uw zienswijze en onze reactie daarop, nemen we ook op in ons definitieve besluit. Dit besluit publiceren we dan ook weer op onze website. Als u een zienswijze heeft ingediend, ontvangt u een link naar de definitieve vergunning als u aangeeft dat u dat wilt.

Meer weten?

Lees de officiële bekendmaking in de Staatscourant.