Inspraak mogelijk op gewijzigde vergunning Vrije Universiteit Amsterdam

De ANVS is van plan de vergunning van Stichting VU, Stichting Amsterdam UMC en B.V. Cyclotron Vrije Universiteit in Amsterdam op een aantal punten te wijzigen. Dat is bijvoorbeeld nodig door een verhuizing van de laboratoria naar een nieuw onderzoeksgebouw aan De Boelelaan in Amsterdam. In deze laboratoria worden onder andere radioactieve stoffen gebruikt. Tot en met 2 juli 2024 kan iedereen reageren op de ontwerpvergunning.

Laboratorium
Beeld: ©ANVS

In deze tekst gebruiken we verder Stichting VU als naam van de vergunninghouder.

Verhuizing radioactieve bronnen en toestellen binnen eigen gebouwen

De radioactieve bronnen en toestellen worden gebruikt in laboratoria op De Boelelaan 1081 in het W&N-gebouw. Stichting VU verhuist deze toestellen en bronnen naar De Boelelaan 1100. Deze locatie maakt nog geen deel uit van de vergunning van Stichting VU. Door deze verhuizing verandert de grens van het terrein in de vergunning vanuit de ANVS. Stichting VU heeft moeten aantonen dat de bronnen en toestellen op de nieuwe locatie veilig zijn voor de omgeving en het milieu.

Uitbreiding laboratoria kan veilig

Stichting VU heeft verder een uitbereiding aangevraagd van het aantal laboratoria met radioactieve stoffen. We hebben geoordeeld dat dit veilig kan binnen de bestaande voorschriften in de vergunning.

Toestemming voor andere registratie splijtstoffen

Stichting VU gebruikt splijtstoffen voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Ze moeten precies bijhouden hoeveel ze hiervan hebben liggen. Voor deze vergunning hebben ze een wijziging aangevraagd in de manier waarop de splijtstoffen worden genoteerd in de vergunning.

Reageren kan tot en met 2 juli 2024

U kunt de ontwerpvergunning voor Stichting VU, Stichting Amsterdam UMC en B.V. Cyclotron Vrije Universiteit tot en met 2 juli 2024 bekijken. Als u na het lezen opmerkingen heeft over deze ontwerpvergunning, dan kunt u via een zienswijze reageren.

Reageren kan op 3 manieren:

  1. Per e-mail: stuur uw mail naar Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl en zet ‘Zienswijze ontwerpvergunning Stichting VU, Stichting Amsterdam UMC en B.V. Cyclotron Vrije Universiteit in de onderwerpregel van uw e-mail.
  2. Schriftelijk: stuur een brief naar de ANVS Zienswijze ontwerpvergunning [Stichting VU, Stichting Amsterdam UMC en B.V. Cyclotron Vrije Universiteit, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.
  3. Telefonisch: bel met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen via (088) 489 05 00. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur.

Wij reageren op deze zienswijzen als we een definitief besluit nemen over de vergunningaanvraag van Stichting VU, Stichting Amsterdam UMC en B.V. Cyclotron Vrije Universiteit. We nemen uw zienswijzen en onze reactie daarop op in ons definitieve vergunningsbesluit.

Dit besluit publiceren we dan ook weer op onze website. Als u een zienswijze heeft ingediend, ontvangt u een link naar de definitieve vergunning als u aangeeft dat u dat wilt.

Meer weten?

Lees de officiële bekendmaking in de Staatscourant.