Erkenning dosimetrische diensten SCK CEN vernieuwd

Na 5 jaar was de erkenning van het Belgische bedrijf SCK CEN verlopen. Nu erkent de Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) SCK CEN opnieuw als dosimetrische dienst in Nederland. Dat betekent dat SCK CEN hier dosimeters (stralingsdosismeters) mag leveren. Tot en met 29 juni 2024 kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit.

Beeld: ©SCK CEN

Veiligheid medewerkers controleren

Op bepaalde plekken in Nederland werken medewerkers met ioniserende straling, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. De werkgevers daar moeten controleren aan hoeveel straling medewerkers worden blootgesteld. Dit meten ze vaak met een dosimeter. Werkgevers mogen dosimeters alleen afnemen van een dienst die door de ANVS is erkend.

SCK CEN voldoet aan eisen

Op 25 maart 2024 vroeg SCK CEN een nieuwe erkenning als dosimetrische dienst aan. Onze vergunningverleners hebben toen gecontroleerd of deze aanvraag voldeed aan de eisen. Omdat dat zo was, hebben we het besluit genomen om de erkenning van SCK CEN te vernieuwen. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld genoeg mensen in dienst met goede kennis en ervaring.

Bezwaar maken tot en met 29 juni 2024

Belanghebbenden kunnen tot en met 29 juni 2024 bezwaar maken tegen het besluit met een bezwaarschrift. In dit bezwaarschrift moeten een handtekening, datum, naam en adres van de indiener staan. Ook moet erin staan waarom de indiener bezwaar maakt tegen dit besluit met kenmerk ANVS-PP-2022/0088969-04.

Stuur het bezwaarschrift naar:

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Postbus 16001

2500 BA Den Haag

Zet op de envelop dat het om een bezwaar gaat.