Kerncentrale Borssele weer opgestart na onderhoud

Op zondag 16 juni is de kerncentrale Borssele weer opgestart na een onderhoudsperiode die 5 april begon. Het jaarlijkse onderhoud van de kerncentrale duurde enkele weken langer dan gepland. Eigenaar EPZ ontdekte dat er extra werkzaamheden nodig waren voordat de reactor weer kon opstarten. De ANVS hield toezicht op het onderhoud. Ons oordeel is dat de kerncentrale nu weer  veilig kan opstarten en draaien.

Kerncentrale Borssele
Beeld: ©ANVS

Groot onderhoud en splijtstofwissel

De kerncentrale leverde de afgelopen maanden geen stroom. Dit bood eigenaar EPZ de mogelijkheid voor groot onderhoud. Deze keer is de hele kern uit het reactorvat gehaald om allerlei werkzaamheden mogelijk te maken. Ook is een ‘splijtstofwissel' uitgevoerd, waarbij ongeveer een vijfde van de staven met uranium is vervangen. Deze zogeheten splijtstofstaven dienen als brandstof voor de kerncentrale.

Toezicht door ANVS

De uitloop van het onderhoud had te maken met extra werkzaamheden, bijvoorbeeld om stoomlekkage aan een sluitklep van de turbine te verhelpen. Tijdens de onderhoudsperiode hebben wij toezicht gehouden op de veiligheid. We hebben onder andere diverse inspecties uitgevoerd bij de kerncentrale. Hieruit is gebleken dat het veilig is om de reactor weer op te starten.

Meldingen

EPZ heeft tijdens de onderhoudsstop 2 meldingen van een zogenoemde ‘ongewone gebeurtenis’ gedaan. Zo waren er wat problemen met de ventilatie in het reactorgebouw. Gevolgen voor de veiligheid had dit niet. Een ongewone gebeurtenis is iets wat afwijkt van de normale bedrijfsprocessen. Vergunninghouders zoals EPZ hebben een meldplicht om ongewone gebeurtenissen te melden bij de ANVS.