Reageer op vergunning HVC Polanen in Monster

HVC Aardwarmte Polanen B.V. wil handelingen met natuurlijke radioactieve stoffen uitvoeren op een nieuwe productielocatie in Monster. De ANVS is van plan om hier toestemming voor te geven. Tot en met 31 juli 2024 kan iedereen reageren op de ontwerpvergunning.

installatie voor geothermie aardwarmte
Beeld: ©ANP

Water voor verwarming

HVC Aardwarmte Polanen B.V. (hierna HVC) gebruikt op de nieuwe locatie in Monster een geothermische installatie. Deze haalt warm water uit de diepe ondergrond naar boven. Hiermee kan het bedrijf bijvoorbeeld kassen verwarmen. De installatie filtert het water eerst. Dat is nodig om zand en slib eruit te halen. Daarna gaat het warme, gefilterde water de installatie in. Het afgekoelde water gaat weer terug de grond in.

Natuurlijke radioactiviteit in filters of onderdelen

Wanneer HVC het warme water oppompt, kunnen er kleine hoeveelheden radioactieve stoffen meekomen. Deze radioactieve stoffen komen al sinds het ontstaan van de aarde voor in de natuur. Deze stoffen kunnen zich ophopen in installatieonderdelen en in de filters. Hierdoor kan een filter of een ander onderdeel van de geothermische installatie radioactief besmet worden.

Veiligheid werknemers en omgeving garanderen

HVC moet van de ANVS stralingsbeschermingsmaatregelen nemen. Om zo voor de veiligheid van werknemers en de omgeving van de installatie te zorgen. Het bedrijf moet bijvoorbeeld betonblokken plaatsen om de plek af te schermen waar warm water wordt opgepompt. En zij moet bijvoorbeeld hekken plaatsen om ervoor te dat niet iedereen toegang heeft. Ook mogen de besmette onderdelen of filters niet zomaar bij het afval terechtkomen.

Toestemming voor opslaan en afvoeren van radioactieve stoffen

De ANVS stelt daarom nog meer voorwaarden aan de vergunning. HVC moet radioactieve stoffen tijdelijk opslaan in een speciale bergplaats. Deze bergplaats moet aan de wettelijke eisen voldoen. Bovendien moet het bedrijf afval met radioactieve stoffen binnen 2 jaar afvoeren. Dit afval moet naar een afvalverwerker gaan die dit mag ontvangen. Bij HVC is dat meestal Mineralz Maasvlakte B.V.

Onderdelen en instrumenten kunnen besmet raken met radioactieve stoffen. Het bedrijf mag deze tijdelijk opslaan. Een speciaal bedrijf moet ze vervolgens schoonmaken. Dat hoeft niet als de stoffen door natuurlijk verval niet meer radioactief zijn.

Reageren kan tot en met 31 juli 2024

U kunt de ontwerpvergunning voor HVC Polanen tot en met 31 juli 2024 bekijken. Heeft u na het lezen opmerkingen over deze ontwerpvergunning? Dan kunt u via een zienswijze reageren.

Reageren kan op 3 manieren:

  1. Per e-mail: stuur uw mail naar Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl en zet ‘Zienswijze ontwerpvergunning HVC Polanen’ in de onderwerpregel van uw e-mail.
  2. Schriftelijk: stuur een brief naar de ANVS, Zienswijze ontwerpvergunning HVC Polanen, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.
  3. Telefonisch: bel met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen via (088) 489 05 00. U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur.

In uw zienswijze kunt u ook aangeven dat u het definitieve besluit wilt krijgen. Dan sturen wij u een link wanneer het besluit er is.

Antwoord in definitief besluit

Wij reageren op deze zienswijzen als we een definitief besluit nemen over de vergunningsaanvraag. U vindt uw zienswijze en onze reactie daarop in ons definitieve vergunningsbesluit. Dit besluit publiceren we dan ook weer op onze website.

Meer weten?

Lees de officiële bekendmaking in de Staatscourant.