Toestemming voor Heerema voor ontmantelen mijnbouwinstallaties met natuurlijke radioactiviteit

Het bedrijf Heerema B.V. krijgt toestemming van de ANVS voor ontmanteling van mijnbouwinstallaties met natuurlijke radioactiviteit op haar locatie Belgiëweg Oost 1 te Nieuwdorp. In onze vergunning staat hoe ze dit veilig moeten doen. Tot en met 7 augustus is het mogelijk om in beroep te gaan tegen onze vergunning.

Heerema haalt voor andere bedrijven bijvoorbeeld oude booreilanden uit elkaar. Het bedrijf brengt dan onderdelen van het booreiland naar haar locatie in Nieuwdorp. Daar haalt ze de bruikbare onderdelen eruit voor hergebruik. Ook maakt ze de radioactieve onderdelen schoon en voert ze de radioactieve stoffen af.

Natuurlijke radioactiviteit komt naar boven bij olie- en gaswinning

In de diepe ondergrond zitten sinds het ontstaan van de aarde natuurlijke radioactieve stoffen. De radioactieve stoffen kunnen mee naar boven komen als we grondstoffen zoals aardgas of aardolie uit de bodem halen. De stoffen hopen zich op gedurende het productieproces en slaan onder andere neer in onderdelen van een mijnbouwinstallatie zoals buizen en pompen.

Voorkomen dat werknemers in aanraking komen met radioactieve stoffen

Bij ontmantelen van een mijnbouwinstallatie kunnen radioactieve stoffen een risico opleveren. Bijvoorbeeld voor de werknemers die ermee in aanraking komen tijdens hun werk. Ook kunnen de stoffen in het milieu terecht komen. Daarom moet Heerema een vergunning hebben voor ontmantelen van een mijnbouwinstallatie.

Voorzorgsmaatregelen om mens en milieu te beschermen tegen straling

Voor het krijgen van deze vergunning heeft Heerema moeten aantonen hoe ze veilig omgaan met deze radioactieve stoffen. Zo moeten ze voorzorgsmaatregelen nemen. Ze moeten bijvoorbeeld de toegang beperken tot de locatie waar gewerkt wordt met radioactieve stoffen. Ook moeten ze persoonlijke beschermingsmiddelen geven aan werknemers die werkzaamheden uitvoeren met onderdelen waar radioactieve stoffen in kunnen zitten.

Plan voor veilig omgaan met radioactieve stoffen

Voordat ze beginnen aan ontmanteling, maken ze een plan hoe ze controleren op en omgaan met radioactiviteit in de installatie. In dat plan staat wie wat doet, hoe ze er veilig mee omgaan als ze radioactiviteit vinden en hoe de radioactieve stoffen worden afgevoerd.

Medewerker stralingsbescherming houdt toezicht op de werkvloer

Ook hebben ze een speciaal daarvoor ingerichte locatie voor opslag van radioactieve stoffen. Verder moet er een stralingsbeschermingsdeskundige betrokken zijn. Op de werkvloer is er altijd een toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming aanwezig. Alle voorwaarden zijn verder te lezen in de vergunning.

Geen reacties op de ontwerpvergunning

Van 1 mei tot en met 12 juni 2024 kon iedereen reageren op de ontwerpvergunning. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Beroep indienen kan tot en met 7 augustus

Als u het niet eens bent met ons besluit, kunt u in beroep gaan. U kunt beroep indienen als u belanghebbende bent, wat betekent dat ons besluit om deze vergunning te verlenen u direct raakt. U kunt ook in beroep gaan als u eerder een reactie (zienswijze) hebt ingediend. Of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze had ingediend.
Als u in beroep gaat kunt u ook een verzoek tot voorlopige voorziening aanvragen. Dit zorgt ervoor dat de vergunning nog niet in werking treedt totdat uw verzoek is afgehandeld.

U dient uw beroepschrift of verzoek dan in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan op 2 manieren:

  1. Online: als u burger bent, kunt u met uw DigiD inloggen bij het digitale loket van de Raad van State daar uw beroepschrift indienen.
  2. Per post: stuur uw beroepschrift naar Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer weten?

Lees de officiële bekendmaking in de Staatscourant

Beeld: ©ANP