Toestemming voor IHC voor meetapparatuur met radioactieve bronnen in baggerschepen

IHC Onroerend Goed B.V. (hierna IHC) mag meetapparatuur met radioactieve bronnen inbouwen in baggerschepen van andere bedrijven. De ANVS geeft daar toestemming voor. IHC doet dit op de locatie Smitweg 6 in Kinderdijk en op wisselende locaties in Nederland. In ons besluit staat hoe ze dit veilig moeten doen. Tot en met 16 augustus 2024 kunt u in beroep gaan tegen onze vergunning.

baggerschip met een radioactieve bron aan boord om de dikte van bagger te meten
Beeld: ©ANP

Radioactieve bronnen om dichtheid van bagger te meten

Baggerschepen halen zand, modder en slib weg uit waterwegen, zodat deze toegankelijk blijven voor schepen. Om goed te kunnen baggeren, is het nodig om de dichtheid van bagger in de gaten te houden. Te dunne of te dikke bagger zorgt voor problemen in de verwerking.

De dichtheid van bagger meten kan met hulp van een radioactieve bron. De straling uit de bron gaat door de bagger heen en wordt aan de andere kant opgevangen. Als er veel straling doorheen komt dan is de bagger te dun. Bij te weinig straling is deze te dik. Op deze manier kan de bemanning van een baggerschip de dichtheid in de gaten houden.

IHC voldoet aan voorwaarden vergunning

IHC levert de radioactieve bronnen met meetapparatuur aan baggerschepen van andere bedrijven. IHC zorgt onder andere voor het inbouwen van de radioactieve bronnen in de baggerschepen. Daarnaast kunnen ze ook bronnen verwijderen of opnieuw afstellen. Om dit te mogen doen hebben ze toestemming van ons nodig. IHC krijgt die toestemming omdat ze aan een aantal voorwaarden voldoet.

Deskundig personeel werkt met radioactieve bronnen

IHC zorgt ervoor dat alleen deskundig personeel met de radioactieve bronnen werkt, zoals bevestigen of verwijderen. Dat blijkt uit de vergunningaanvraag. Een medewerker moet daarvoor een opleiding tot toezichthoudend medewerker stralingsbescherming of (algemeen) coördinerend deskundige hebben gevolgd.

Bankgarantie voor dekking kosten afvoeren radioactief afval

IHC heeft ook een tijdelijke bankgarantie af moeten geven. Die is nodig om de kosten te dekken voor het veilig afvoeren van afgedankte radioactieve bronnen. Deze en andere eisen zijn terug te lezen in de vergunning.

Geen reacties op de ontwerpvergunning

Van 17 mei tot en met 28 juni 2024 kon iedereen reageren op de ontwerpvergunning. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Beroep indienen kan tot en met 16 augustus

Als u het niet eens bent met ons besluit, kunt u tot en met 16 augustus 2024 in beroep gaan. U kunt beroep indienen als u belanghebbende bent. Dat betekent dat ons besluit om deze vergunning te verlenen u direct raakt. U kunt ook in beroep gaan als u eerder een reactie (zienswijze) hebt ingediend. Of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze had ingediend.

Als u in beroep gaat, kunt u ook een verzoek tot voorlopige voorziening aanvragen. Dit zorgt ervoor dat de vergunning nog niet in werking treedt totdat uw verzoek is afgehandeld.

Op 2 manieren beroep indienen

Dien uw beroepschrift of verzoek in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan op 2 manieren:

  1. Online: als u burger bent, kunt u met uw DigiD inloggen bij het digitale loket van de Raad van State daar uw beroepschrift indienen.
  2. Per post: stuur uw beroepschrift naar Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer weten?

Lees de officiële bekendmaking in de Staatscourant.