Vinçotte nv keuringsinstelling nucleaire drukapparatuur

De ANVS heeft Vinçotte nv aangewezen als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur. U kunt tot en met 21 augustus 2024 bezwaar maken tegen ons besluit.

Keuren van ontwerp tot gebruik nucleaire drukapparatuur

Vinçotte nv heeft op 15 mei 2024 een aanvraag  ingediend bij de ANVS om nucleaire drukapparatuur te mogen keuren. Vinçotte keurt drukapparatuur vanaf het ontwerp tot fabricage. En ook daarna, als de apparatuur in gebruik wordt genomen en tijdens het gebruik.

Keuringsinstelling voor 2 jaar

De ANVS heeft in haar besluit van 10 juli 2024 Vinçotte nv aangewezen als keuringsinstelling. Het besluit van de ANVS is 2 jaar geldig.

Bezwaar mogelijk tot en met 21 augustus 2024

Belanghebbenden kunnen tot en met 21 augustus 2024 bezwaar maken tegen ons besluit. Schrijf daarvoor een bezwaarschrift met daarin:

  • de datum;
  • uw naam;
  • uw adres;
  • waarom u bezwaar maakt;
  • uw handtekening.

Stuur uw bezwaarschrift naar: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. Bezwaar aanwijzing Vinçotte, postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Als uw bezwaar spoed heeft, kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen. Met zo’n verzoek kunt u ervoor zorgen dat een besluit niet geldt totdat de Afdeling bestuursrechtspraak een beslissing heeft genomen over uw verzoek. U kunt dit verzoek aanvragen, nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend. Dat doet u via het digitale loket van de Raad van State. U heeft daarvoor een DigiD nodig.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u meer weten over de kosten of heeft u andere vragen over dit proces? Bel dan de Raad van State via (070) 426 44 26.

Meer weten?

Lees de officiële bekendmaking in de Staatscourant.

Beeld: ©Rijksoverheid