Deskundigheid tijdens coronacrisis

Werkt u als stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) of stralingsarts en heeft u vanwege de maatregelen tijdens de coronapandemie mogelijk niet alle registratiepunten kunnen behalen voor herregistratie? Dan kunt u bij de ANVS een verzoek indienen voor buitengewone registratie. Meer informatie over buitengewone registratie is te vinden in deze handreiking.

Buitengewone registratie aanvragen

De ANVS  begrijpt dat het door de huidige maatregelen soms niet haalbaar is om voldoende bij- en nascholing te volgen. Kunt u niet aan voldoende punten komen? Dan kunt u een aanvraag voor een buitengewone registratie indienen. Hierbij moet u onderbouwen waarom het vereiste aantal punten niet is behaald en dat u voldoet aan de in de regeling genoemde kerncompetenties. Een buitengewone registratie is twee jaar geldig. In die periode dient u voldoende punten te halen om weer in aanmerking te komen voor herregistratie.

Als SBD of stralingsarts houdt u toezicht op werkzaamheden met straling, bijvoorbeeld in ziekenhuizen en bij industriële bedrijven. De ANVS ziet dat reguliere symposia, congressen en bij- en nascholingen, die noodzakelijk zijn voor de sinds 2015 verplichte herregistratie, door de coronapandemie niet doorgaan. Deels is dit opgelost door bijeenkomsten online aan te bieden. Toch is het denkbaar dat u te weinig registratiepunten kunt verzamelen voor een herregistratieaanvraag.

Verplichting

Het op peil houden van kennis en kunde vindt de ANVS belangrijk, omdat dit bijdraagt aan het veilig werken met straling in Nederland. Om als SBD of stralingsarts werkzaam te kunnen blijven, is het sinds 2015 verplicht om elke vijf jaar een herregistratie aan te vragen bij de ANVS. Om die herregistratie te verkrijgen, volgt u bij- en nascholing die registratiepunten waard zijn, bijvoorbeeld door het volgen van een training of het bijwonen van een symposium. Bij voldoende behaalde registratiepunten kan een herregistratie worden aangevraagd. Bij het verlopen van de registratie mag u uw werkzaamheden niet meer uitvoeren. Dit kan dus direct gevolg hebben voor de naleving van vergunningvoorschriften bij ondernemers die werken met straling.