Gezamenlijk Verdrag over beheer verbruikte splijtstof en radioactief afval

Gezamenlijk Verdrag over beheer verbruikte splijtstof en radioactief afval

Het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval (Gezamenlijk Verdrag of Joint Convention) is een internationale overeenkomst die alle aspecten van het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval regelt.

Rapporten

Hieronder staan de Engelstalige rapporten die Nederland op grond van het het Gezamenlijk Verdrag heeft ingediend bij het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA). De rapporten behandelen de maatregelen die door Nederland zijn genomen voor het veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval.

Resultaten toetsingsconferenties

Elke drie jaar vindt er een toetsingsconferentie (review meeting) plaats, waarbij de maatregelen die de verdragspartij heeft genomen ter nakoming van verplichtingen van het Gezamenlijk Verdrag tegen het licht gehouden worden. De resultaten van de toetsingsconferenties worden aan de Tweede Kamer aangeboden.