Overtreding of misstand melden

Als u informatie heeft over een mogelijke overtreding of misstand op het terrein van nucleaire veiligheid of stralingsbescherming bij bijvoorbeeld een vergunninghouder of een derde, dan is het belangrijk dat u de ANVS hierover informeert.

Deze informatie kan zeer waardevol zijn voor het onderzoek naar die overtreding of misstand. Dit geldt in verband met de Europese richtlijn bescherming Klokkenluiders ook wanneer het bijvoorbeeld gaat om een misstand die verband houdt met een van de relevante Euratom-richtlijnen die op ons terrein gelden. Bijvoorbeeld de Euratom-Richtlijnen nucleaire veiligheid kerninstallaties en de basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. 

U kunt contact opnemen via het online formulier. Of via het mailadres PostbusKlokkenluider@anvs.nl. Ook kunt u de misstand telefonisch melden via het telefoonnummer 088-4890500.

Anoniem melden

De ANVS biedt uiteraard de mogelijkheid om informatie onder de aandacht te brengen waarbij de anonimiteit is gewaarborgd. Als anonieme informant kunt u ook gebruik maken van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een advocaat).

Rechten van melders

Waar heeft u recht op als melder van een misstand of een inbreuk op een Europese Richtlijn:

•            Geheimhouding van uw identiteit;

•            Bescherming van uw persoonsgegevens.

•            Een ontvangstbevestiging binnen 7 dagen;

•            Informatie over de vervolgstappen binnen 3 maanden na de ontvangstbevestiging; 

Huis voor klokkenkluiders

Met de nieuwe Wet bescherming Klokkenluiders (die de Wet Huis voor Klokkenluiders gaat vervangen) wordt de klokkenluider per 17 december 2021 beter beschermd.  U blijft wel altijd terecht kunnen bij Huis voor Klokkenluiders. Bekijk meer informatie over de nieuwe Wet bescherming Klokkenluiders.