Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten

Dit plan heeft betrekking op de communicatieaanpak bij nucleaire- of stralingsongevallen waarbij de nationale crisisbeheersingsstructuur wordt opgeschaald of waarbij nationale bijstand nodig blijkt. Dit plan is in 2021 vervangen door het Landelijk Crisisplan Straling (hoofdstuk 7).