Inspecties ANVS blijven ook tijdens lockdown doorgaan

Tijdens de lockdown in Nederland blijven de inspecties van de ANVS doorgaan.

De autoriteit blijft inspecties uitvoeren bij nucleaire installaties, die immers behoren tot de vitale infrastructuur van Nederland. Ook de inspecties bij vergunninghouders die werken met stralingsbronnen zoals röntgenapparatuur gaan door. Dit gaat onder meer om ziekenhuizen, tandartsen, wegenbouwers en schroothandelaren. Net zoals andere inspecties dat doen, maakt ook de ANVS de afweging waar toezicht het meest nodig is. Daarnaast beoordeelt de ANVS in welke situaties fysiek toezicht noodzakelijk is en waar het toezicht ook op afstand plaats kan vinden. Om medewerkers van vergunninghouders en inspecteurs te beschermen, houden we ons bij alle fysieke inspecties aan de richtlijnen. 

ANVS-loket

De lockdown heeft ook geen gevolgen voor de vergunningverlening. Kennisgevingen, registraties of vergunningaanvragen kunt u indienen via het online ANVS-loket. Om toegang te krijgen tot het loket heeft u eHerkenning nodig, meer informatie vindt u via Aanvragen en melden.