Aanvragen en melden

Ga naar het ANVS-loket voor uw kennisgeving, registratie, vergunningaanvraag of niet-spoedeisend stralingsincident. Het loket werkt met digitale formulieren. Om toegang te krijgen tot het loket, logt u in met eHerkenning. 

Stappenplan

De regelgeving stralingsbescherming is per 6 februari 2018 veranderd en daarmee ook de regels voor het doen van een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag. Dit stappenplan laat zien wanneer u een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag moet doen.

Hoe vraag ik eHerkenning aan?

Om toegang te krijgen tot het ANVS-loket, logt u in met eHerkenning. Op de leverancierspagina vindt u een overzicht van alle aanbieders. Ook is er een stappenplan met uitleg over hoe u eHerkenning aanvraagt. Houd bij het aanvragen van eHerkenning rekening met het volgende:

  • In het aanvraagproces bij enkele aanbieders staat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming vermeld onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Tijdens het aanvraagproces moet u een keuze maken voor het betrouwbaarheidsniveau. Voor toegang tot het ANVS-loket kiest u betrouwbaarheidsniveau 2+.
  • Aan het aanvragen van eHerkenning is een levertijd verbonden. Deze kan per leverancier verschillen. 

Lees meer over hoe u eHerkenning aanvraagt.

Meer informatie

Bekijk meer informatie over het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming op deze website. Heeft u vragen over het ANVS-loket en eHerkenning? Kijk dan bij vraag en antwoord. Of neem contact met ons op.