Nieuwe regelgeving
De regelgeving stralingsbescherming is per 6 februari 2018 veranderd en daarmee ook de regels voor het doen van een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag. Dit stappenplan laat zien wanneer u een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag moet doen.

ANVS-loket
Uw kennisgeving of registratie (uitgezonderd HASS-bronnen) doet u in het
ANVS-loket met digitale formulieren. U logt in met eHerkenning. Let op: het aanvragen van eHerkenning duurt vier werkdagen. Lees meer informatie over het ANVS-loket en eHerkenning bij vraag en antwoord.

Meer informatie
Meer informatie over het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (voorheen Besluit stralingsbescherming) vindt u op deze website.