Aanvragen en melden

Ga naar het ANVS-loket voor uw kennisgeving, registratie of vergunningaanvraag. Het loket werkt met digitale formulieren. Om toegang te krijgen tot het loket, logt u in met eHerkenning. 

Het ondernemersloket is nog in ontwikkeling. In de loop van 2020 wordt het mogelijk om vervoersmeldingen en meldingen van stralingsincidenten in te dienen via het loket

Door op onderstaande blokken te klikken komt u bij een toelichting op de betreffende activiteit.

Nieuwe regelgeving
De regelgeving stralingsbescherming is per 6 februari 2018 veranderd en daarmee ook de regels voor het doen van een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag. Dit stappenplan laat zien wanneer u een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag moet doen.

eHerkenning
Om toegang te krijgen tot het ANVS-loket, logt u in met eHerkenning. Op de leverancierspagina vindt u een overzicht van alle aanbieders. Ook is er een stappenplan dat u uitlegt hoe u eHerkenning aanvraagt. Houd bij het aanvragen van eHerkenning rekening met het volgende:

  • In het aanvraagproces bij enkele aanbieders staat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming vermeld onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Tijdens het aanvraagproces moet u een keuze maken voor het betrouwbaarheidsniveau. Voor toegang tot het ANVS-loket kiest u betrouwbaarheidsniveau 2+.
  • Aan het aanvragen van eHerkenning is een levertijd verbonden. Deze kan per leverancier verschillen. 

Meer informatie
Meer informatie over het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (voorheen Besluit stralingsbescherming) vindt u op deze website. Heeft u vragen over  het ANVS-loket en eHerkenning? Kijk dan bij vraag en antwoord.