Aanvragen en melden

Ga naar het ANVS-loket voor uw kennisgeving, registratie of vergunningaanvraag. Het loket werkt met digitale formulieren. Om toegang te krijgen tot het loket, logt u in met eHerkenning. 

In de loop van 2019 wordt het ook mogelijk om uw kennisgeving van HASS-bronnen en aanvraag van vergunning voor het vervoer van radioactieve stoffen te doen.

Door op onderstaande blokken te klikken komt u bij een toelichting op de betreffende activiteit.

Nieuwe regelgeving
De regelgeving stralingsbescherming is per 6 februari 2018 veranderd en daarmee ook de regels voor het doen van een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag. Dit stappenplan laat zien wanneer u een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag moet doen.

eHerkenning
Om toegang te krijgen tot het ANVS-loket, logt u in met eHerkenning. Op de leverancierspagina vindt u een overzicht van alle aanbieders. Ook is er een stappenplan dat u uitlegt hoe u eHerkenning aanvraagt. Houd bij het aanvragen van eHerkenning rekening met het volgende:

  • In het aanvraagproces bij enkele aanbieders staat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming vermeld onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Tijdens het aanvraagproces moet u een keuze maken voor het betrouwbaarheidsniveau. Voor toegang tot het ANVS-loket kiest u betrouwbaarheidsniveau 2+.
  • Aan het aanvragen van eHerkenning is een levertijd verbonden. Deze kan per leverancier verschillen. 

Meer informatie
Meer informatie over het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (voorheen Besluit stralingsbescherming) vindt u op deze website. Heeft u vragen over  het ANVS-loket en eHerkenning? Kijk dan bij vraag en antwoord.