Stappenplan: wanneer vraagt u een registratie of vergunning aan?

Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Daarmee zijn ook de regels voor het doen van een kennisgeving, melding of vergunningsaanvraag gewijzigd. In welke situaties u een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag doet, leest u in dit stappenplan.

Het stappenplan is een weergave van de tekst in het hoofdstuk 3 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Vrijgave is hier niet meegenomen. De tekst van het besluit is leidend.

Let op! Dit stappenplan is uitsluitend bedoeld voor situaties waarin u handelingen uitvoert die behoren tot één categorie. Voert u handelingen uit die tot meerdere categorieën behoren dan vraagt u altijd een vergunning aan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een combinatie van vergunningplichtige en registratieplichtige handelingen, maar ook bij een combinatie van registratieplichtige handelingen die tot verschillende categorieën horen.