Melden incident

(Dreigende) ongevallen en advisering aan overheidspartners

Voor advisering bij incidenten en (dreigende) ongevallen aan Veiligheidsregio’s, ministeries en drinkwaterleidingbedrijven, belt u met het Crisisloket ANVS: 070- 383 24 25 (24/7 beschikbaar). Meer informatie: Incidenten met A- en/of B-objecten.