Melden van een incident

Spoedeisende meldingen

Douane of niet-nucleaire installatie

Is er een stralingsincident geweest en heeft uw melding spoed? Bel dan 088 489 05 00. Meld het incident daarna ook in het ANVS-loket:

  1. Log in;
  2. Kies bij ‘Kennisgevingen en meldingen’ voor ‘Meldingen’;
  3. Kies uit ‘Melding stralingsincident douane’ of ‘Melding stralingsincident overig’.

Zoekt u informatie over niet-spoedeisende meldingen? Bekijk dan Stralingsincident bij een niet-nucleaire installatie en Melden van stralingsincident door douane.

Nucleaire installaties

Is of dreigt er een ongeval bij een nucleaire installatie? Bel dan het crisisloket van de ANVS via 070 383 24 25. Dit nummer is overdag, ’s nachts en in het weekend bereikbaar.

Is er een ongewone gebeurtenis geweest die u zo snel mogelijk moet melden? Bel dan de inspecteur van dienst. Meer informatie vindt u op Melden ongewone gebeurtenis nucleaire installatie.

(Dreigende) ongevallen en advisering aan overheidspartners

Voor advisering bij incidenten en (dreigende) ongevallen aan Veiligheidsregio’s, ministeries en drinkwaterbedrijven, belt u met het Crisisloket ANVS: 070- 383 24 25 (24/7 beschikbaar). Meer informatie: Incidenten met A- en/of B-objecten.