Melden van incident

Spoedeisende meldingen

Heeft zich een stralingsincident voorgedaan? Meld dit dan aan de ANVS. Heeft de melding spoed, bel dan tijdens en buiten kantoortijd eerst nummer:

088 489 05 00

Daarna vult u alsnog het meldformulier in, afhankelijk van het type incident:

(Dreigende) ongevallen en advisering aan overheidspartners

Voor advisering bij incidenten en (dreigende) ongevallen aan Veiligheidsregio’s, ministeries en drinkwaterleidingbedrijven, belt u met het Crisisloket ANVS: 070- 383 24 25 (24/7 beschikbaar). Meer informatie: Incidenten met A- en/of B-objecten.