Melden van incident

Spoedeisende meldingen

Heeft zich een stralingsincident voorgedaan? Meld dit dan aan de ANVS. Heeft de melding spoed, bel dan eerst nummer: 088 489 05 00

Daarna meldt u het incident in het ANVS-loket. U logt in en kiest vervolgens bij 'kennisgevingen en meldingen' voor 'meldingen'.

  • melding stralingsincident overig;
  • melding stralingsincident douane;
  • melding ongewone gebeurtenis bij een nucleaire installatie.

Let op: ander nummer buiten kantoortijden

Heeft u buiten kantoortijden een spoedeisende stralingsincident/melding of vermoedt u dat u onbevoegd radioactief materiaal heeft? Neem dan contact op met het ANVS crisisloket via 070-38 32 425.

(Dreigende) ongevallen en advisering aan overheidspartners

Voor advisering bij incidenten en (dreigende) ongevallen aan Veiligheidsregio’s, ministeries en drinkwaterbedrijven, belt u met het Crisisloket ANVS: 070- 383 24 25 (24/7 beschikbaar). Meer informatie: Incidenten met A- en/of B-objecten.