Melden van stralend schroot

U heeft een lading schroot of metaal met een verhoogd stralingsniveau. Met een meldformulier doet u hiervan aangifte bij de ANVS. De gevraagde informatie heeft de ANVS nodig om uw aangifte te behandelen.

  • Ga naar de meldpagina;
  • Kies voor de meldsoort Incident: Aangifte schroot
  • Klik op ‘Verder’;
  • Vul uw e-mailadres in en eventueel een korte toelichting;
  • U ontvangt een e-mail met instructies en een link naar het meldformulier, vul dit in en verstuur het in een bijlage als antwoord op de ontvangen mail naar de ANVS. 

Doet u uw aangifte buiten kantooruren en kan behandeling niet wachten? Bel dan, nadat u dit formulier heeft verstuurd, met 088 489 05 00 en geef aan dat uw aangifte spoed heeft.

Handreiking metaal en schroot met radioactieve stoffen

De te volgen procedure is uitgewerkt in de Handreiking metaal en schroot met radioactieve stoffen. Deze handreiking vervangt de Inspectierichtlijn metaal en schroot met radioactieve stoffen september 2013.