Melden van stralend schroot

U heeft een lading schroot of metaal met een verhoogd stralingsniveau vastgesteld. Met een meldformulier doet u hiervan aangifte bij de ANVS. In het meldformulier wordt aanvullende informatie gevraagd, zoals de herkomst van de lading. De ANVS heeft deze informatie nodig om uw aangifte te behandelen.

Aangifte van stralend schroot

U doet als volgt aangifte:

  • Ga naar het ANVS-loket
  • U hoeft niet in te loggen
  • Ga naar het tabblad meldingen
  • Kies 'Melding detectie van radioactief materiaal'
  • Vul het digitale formulier volledig in en verzend het
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail van de ANVS

Doet u uw aangifte buiten kantooruren en kan behandeling niet wachten? Bel dan, nadat u dit formulier heeft verstuurd, met 088 489 05 00 en geef aan dat uw aangifte spoed heeft.

Handreiking metaal en schroot met radioactieve stoffen

In de Handreiking metaal en schroot met radioactieve stoffen staat welke procedure u moet volgen als u metaal en schroot aantreft dat mogelijk is verontreinigd met radioactieve stoffen.