Vragen en antwoorden Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: nieuwe regelgeving

57 vragen en antwoorden over Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming: nieuwe regelgeving

Algemeen

Kennisgeving, vergunningaanvraag en registratie

Vervoer van radioactieve stoffen

Opleidingen en deskundigheid