Welke voorlichting en instructie zijn nodig voor mijn werknemers, klanten of patiënten?

Het is verplicht om in alle situaties de juiste informatie te verstrekken over ioniserende straling en de gevolgen ervan voor de mens en leefomgeving.

Zo moeten leveranciers en fabrikanten passende voorlichting verstrekken over de mogelijke gevaren en het juiste gebruik van apparatuur die zij vervaardigen of leveren.

Hulpverleners bij incidenten dienen een passende opleiding te volgen. Tijdens een incident moeten zij de juiste informatie ontvangen over het incident. Daarnaast moeten hulpverleners goed geïnformeerd worden over welke maatregelen zij moeten nemen om zichzelf te beschermen.

In meer situaties wordt uitdrukkelijk vereist dat er informatie moet worden verstrekt. De overheid is verplicht om ondernemingen, waarvan het aannemelijk is dat er weesbronnen aangetroffen of verwerkt kunnen worden, te informeren over de gevaren van ioniserende straling. De overheid is ook verplicht deze informatie met het publiek te delen.