Wanneer moet ik voor handelingen met natuurlijke bronnen een registratie of vergunning aanvragen?

U gaat na of de radioactieve stof, met daarin van nature voorkomende radionucliden, die u gebruikt valt onder de vergunningsplicht of onder de registratieplicht van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Dit stappenplan helpt u daarbij. Voordat u de radioactieve stof, met daarin van nature voorkomende radionucliden kunt gebruiken,  dient u een aanvraag voor registratie of vergunning in bij de ANVS. Houd rekening met een doorlooptijd van minimaal 14 weken na het indienen van de aanvraag. De behandeltermijn van uw aanvraag is  8 weken en het bezwaartermijn is 6 weken. U kunt pas handelingen verrichten, nadat het bezwaartermijn is verstreken.