Hoe berg ik een beveiligingsplan op?

Het beveiligingsplan bevat gerubriceerde informatie. Dit betekent dat de inhoud van het beveiligingsplan niet of beperkt verspreid mag worden. Welke rubricering van toepassing is hangt af van de categorie radioactieve stoffen waarop het beveiligingsplan betrekking heeft (zie bijlage 4.1 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming).

In geval van categorie-1 stoffen is het beveiligingsplan als Staatsgeheim-Confidentieel gerubriceerd. In geval van categorie-2 en -3 stoffen is het beveiligingsplan als Departementaal-Vertrouwelijk gerubriceerd. U bergt Staatsgeheim-Confidentiële en Departementaal-Vertrouwelijke informatie zodanig op dat ongeautoriseerde toegangen of pogingen daartoe tijdig worden ontdekt, zowel digitaal als schriftelijk.