Hoe stuur ik mijn beveiligingsplan op naar de ANVS?

Het beveiligingsplan bevat gerubriceerde informatie. U stuurt het plan apart van de documenten die deel uitmaken van de vergunningaanvraag op. Dit kan per e-mail of per post. U kunt het beveiligingsplan niet via het ANVS-loket indienen.

Categorie-1 radioactieve stoffen

Dient u een beveiligingsplan in voor categorie-1 radioactieve stoffen (zie bijlage 4.1 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming), dan is het plan als Staatsgeheim-Confidentieel gerubriceerd.

U kunt het beveiligingsplan versleuteld per e-mail naar onze digitale postbus BRAS  versturen. Dit heeft onze voorkeur, omdat zo de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd.

Wilt u het beveiligingsplan per post versturen? Gebruik dan een dubbele enveloppe. U voegt het beveiligingsplan in een binnenenveloppe, met als opschrift Staatsgeheim-Confidentieel en met de volgende adressering:

ANVS, Afdeling Stralingstoepassingen
Team Toezicht en Handhaving (BRAS)
Postbus 16001
2500 BA DEN HAAG.

Deze binnenenveloppe voegt u in een buitenenveloppe, waarop u uitsluitend de adressering vermeldt.

Categorie-2 en -3 stoffen

Dient u een beveiligingsplan in voor categorie-2 en -3 stoffen (zie bijlage 4.1 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming), dan is het beveiligingsplan als Departementaal-Vertrouwelijk gerubriceerd.

U kunt het beveiligingsplan versleuteld per e-mail naar onze digitale postbus BRAS  versturen. Dit heeft onze voorkeur, omdat zo de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd.

Wilt u het beveiligingsplan per post versturen? Dan kunt u het plan verzenden in een enveloppe met de volgende adressering:

ANVS Afdeling Stralingstoepassingen
Team Toezicht en Handhaving (BRAS)
Postbus 16001
2500 BA DEN HAAG