Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - beveiligingsplannen, bedrijfsnoodhulpplannen en beëindigingsplannen

Werkt u met ioniserende straling? Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Deze factsheet gaat in op de voorschriften voor beveiligingsplannen, bedrijfsnoodplannen en beëindigingsplannen die in sommige gevallen verplicht zijn.