Kan ik papieren formulieren blijven gebruiken en per post toesturen?

De Overheid digitaliseert haar dienstverlening. Dat is makkelijker en sneller voor iedereen.

Als het voor u, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk is om digitaal een kennisgeving of registratie te doen, kunt u dit ook per post of per e-mail doen. U stuurt uw aanvraag naar de ANVS, afdeling Stralingstoepassingen, team Vergunningverlening, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

Houd er rekening mee dat de verwerking van uw aanvraag dan langer kan duren.