Welke informatie moet ik aanleveren als ik een vergunning wil aanvragen in het ANVS-loket?

In de Handreiking vergunningsaanvraag toepassingen splijtstoffen, radioactieve stoffen en toestellen staat beschreven welke informatie de ANVS nodig heeft om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.Voor een vergunningaanvraag voor een nucleaire installatie kunt u in het ANVS-loketĀ een vooroverleg met de ANVS aanvragen. Voor tandartsen staat een Handreiking vergunning aanvragen voor tandartsenĀ  op de website.