Ik ben niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Levert dat problemen op voor het doen van een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag?

Een persoon of organisatie die bedrijfsmatige activiteiten uitvoert, moet in het Handelsregister zijn ingeschreven.

Over de verplichting tot inschrijving in het Handelsregister vindt u informatie bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst. Inschrijving in het Handelsregister is geen noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van een registratie of vergunning, of het doen van een kennisgeving.

Bent u niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel of is uw onderneming gevestigd in het buitenland? Dan kunt u inloggen met een ANVS-account. Dit vraagt u aan bij de ANVS.

Als u niet in het register staat, kan de ANVS u vragen stellen om een beeld te krijgen van wie u bent en welke activiteiten u wilt uitvoeren met stralingsbronnen.