Hoe weet ik of ik met een hoogactieve bron te maken heb?

Een hoogactieve bron is een ingekapselde bron als bedoeld in paragraaf 4.3.3 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs), waarvan de activiteit van het radionuclide gelijk is aan of hoger is dan de drempelwaarde voor die activiteit, opgenomen in bijlage 4 van het Bbs.

In het nieuwe besluit zijn de activiteitswaarden, die bepalend zijn voor de vaststelling of een ingekapselde bron een hoogactieve bron is, voor een aantal nucliden aangepast. In de meeste gevallen is deze waarde hoger dan de waarde in het oude Besluit stralingsbescherming. Dit leidt ertoe dat er in het nieuwe stelsel uiteindelijk minder hoogactieve bronnen zijn.