Registreren radioactieve bronnen en toestellen

Via deze pagina kunt u registratie doen van handelingen met ingekapselde bronnen en toestellen. Dit doet u in het ANVS-loket.

Zo registreert u

Regelgeving stralingsbescherming

De regelgeving stralingsbescherming is per 6 februari 2018 veranderd en daarmee ook de regels voor het doen van een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag. Dit stappenplan laat zien wanneer u een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag doet.

ANVS-loket
Uw kennisgeving of registratie (uitgezonderd HASS-bronnen) doet u in het ANVS-loket met digitale formulieren. U logt in met eHerkenning. Let op: het aanvragen van eHerkenning duurt 4 werkdagen. Lees meer over het ANVS-loket en eHerkenning bij vraag en antwoord.

Meer informatie
U kunt bij het onderwerp Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (voorheen Besluit stralingsbescherming) nalezen wat de veranderingen voor u betekenen.