Registreren van toestellen

Onder een toestel verstaan we een toestel dat ioniserende straling kan uitzenden en geen radioactieve stof, splijtstof of erts bevat.

Registratie doen

  • Ga naar het ANVS-loket. Lees meer over het ANVS-loket en eHerkenning bij vraag en antwoord;
  • Log in met eHerkenning;
  • Vul het digitale formulier voor registratie volledig in en verzend het;
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail van de ANVS.

Welke toestellen moet u registreren?

Sommige toestellen moet u voorafgaand aan ingebruikname registreren en bij beëindiging dientu u de registratie weer te laten intrekken. Met behulp van dit stappenplan kunt u zien in welke gevallen u een registratie of vergunningsaanvraag moet doen.